6.13. Přesnější specifikace významu funktoru

Pro přesnější popis významu některých doplnění jsou zavedeny dva atributy: