5.13. Modalita a negace

Modalita. Různé způsoby vyjádření modality jsou v tektogramatických stromech zachyceny různými prostředky:

Modální a (fázové) predikáty jsou popsány v 5.9.1 - "Modální a fázové predikáty". Kvazimodální (a kvazifázové) predikáty v 5.9.2 - "Kvazimodální a kvazifázové predikáty".

Negace. Rozlišujeme dva typy negace a afirmace: