4.5.9. Gramatém slovesné modality (verbmod)

Základní hodnoty gramatému verbmod jsou uvedeny v 4.10 - "Hodnoty gramatému verbmod".

Tabulka 4.10. Hodnoty gramatému verbmod

ind

(indicative) slovesná modalita oznamovací

imp

(imperative) slovesná modalita rozkazovací

cdn

(conditional) slovesná modalita podmiňovací

Gramatém verbmod je tektogramatickým korelátem morfologické kategorie slovesného způsobu. Náleží:

Hodnoty gramatému zpravidla korespondují s hodnotami morfologické kategorie způsobu. Například:

Přišli včas? [verbmod=ind]

Přijďte na schůzi včas! [verbmod=imp]

My bychom přišli určitě včas. [verbmod=cdn]

Více viz 4.6.4.1 - "Hodnoty gramatému slovesné modality".