6.7. Funktory pro rematizátory, větné, navazovací a modální adverbiální výrazy

Funktory pro rematizátory, větné, navazovací a modální adverbiální výrazy jsou funktory atomických uzlů (nodetype=atom; viz 2.2 - "Atomické uzly") reprezentujících volná doplnění, která ve větě plní funkci rematizační, vyjadřují návaznost věty na předcházející kontext nebo vyjadřují různé modální a postojové charakteristiky.

Doplnění s funktory pro rematizátory, větné, navazovací a modální adverbiální výrazy neplní ve větě funkci doplnění determinujícího jiné doplnění. Hrana mezi tímto uzlem a rodičem (řídícím uzlem) není hranou závislostní (k tomu viz i 5.1 - "Závislost").

Seznam funktorů pro rematizátory, větné, navazovací a modální adverbiální výrazy