4.5.7. Gramatém negace (negation)

Základní hodnoty gramatému negation jsou uvedeny v 4.8 - "Hodnoty gramatému negation".

Tabulka 4.8. Hodnoty gramatému negation

neg0

kladná podoba slova

neg1

záporná podoba slova

Gramatém se vyplňuje:

  1. u části pojmenovacích sémantických substantiv (sempos = n.denot.neg; viz 4.6.1.1.1 - "Pojmenovací sémantická substantiva s odděleně reprezentovaným příznakem negace"),

  2. u pojmenovacích sémantických adjektiv (sempos = adj.denot; viz 4.6.2.1 - "Pojmenovací sémantická adjektiva"),

  3. u stupňovatelných pojmenovacích sémantických adverbií, která lze negovat (sempos = adv.denot.grad.neg; viz 4.6.3.4 - "Pojmenovací sémantická adverbia stupňovatelná, která lze negovat"),

  4. u nestupňovatelných pojmenovacích sémantických adverbií, která lze negovat (sempos = adv.denot.ngrad.neg; viz 4.6.3.2 - "Pojmenovací sémantická adverbia nestupňovatelná, která lze negovat").

Gramatém negation postihuje fakt, zda se sémantické substantivum / adjektivum / adverbium z některé z vyjmenovaných podskupin vyskytovalo v povrchové podobě věty v kladné nebo v záporné podobě. Obě podoby jsou na tektogramatické rovině reprezentovány kladným t-lematem. Uzel reprezentující kladné slovo má v gramatému negace hodnotu neg0, u uzlu reprezentujícího záporné slovo má tento gramatém hodnotu neg1.

Příklady:

hlasování o státním rozpočtu [negation=neg0]

otázka bytí [negation=neg0] a nebytí [negation=neg1] vysokých škol

nezralost dítěte [negation=neg1]

nepěkný zážitek [negation=neg1]]

nepříliš vydařený výlet [negation=neg1]