4.7. Atribut sentmod

Specifickým atributem je atribut sentmod. Zachycuje podobné významy jako gramatémy, ale je přidělován uzlu na základě jeho pozice ve stromě, nikoli podle hodnoty atributu nodetype a sempos.

V atributu sentmod je uložena informace o větné modalitě.

Atribut sentmod se vyplňuje se u následujících uzlů:

!!! Atribut sentmod je prozatímně vyplněn u kořenů daných podstromů, do budoucna je třeba tento atribut vyplnit zvlášť u každého efektivního kořene daného podstromu.

Základní hodnoty atributu sentmod jsou uvedeny v 4.25 - "Hodnoty atributu sentmod".

Tabulka 4.25. Hodnoty atributu sentmod

enunc

(enunciative) větná modalita oznamovací

excl

(exclamatory) větná modalita zvolací

desid

(desiderative) větná modalita přací

imper

(imperative) větná modalita rozkazovací

inter

(interrogative) větná modalita tázací

Atribut sentmod má vyplněnou hodnotu enunc ve větě oznamovací, například:

Petr nepřišel. [sentmod=enunc]

Škola. [sentmod=enunc]

Petr pracuje na zahradě a Hanka se učí doma. [sentmod=enunc]

Atribut sentmod má vyplněnou hodnotu excl ve větě zvolací, například:

Vyhráli jsme! [sentmod=excl]

Ó veliký dni her! [sentmod=excl]

Atribut sentmod má vyplněnou hodnotu desid ve větě přací, například:

se vám daří! [sentmod=desid]

Kéž by nepřišli! [sentmod=desid]

Hodně štěstí! [sentmod=desid]

Ať Petr pracuje na zahradě a Hanka ať se učí doma. [sentmod=desid]

Atribut sentmod má vyplněnou hodnotu imper ve větě rozkazovací, například:

Přijďte včas! [sentmod=imper]

Pozor! [sentmod=imper]

Atribut sentmod má vyplněnou hodnotu inter ve větě tázací, například:

Zavolali jste už lékaře? [sentmod=inter]

Škola? [sentmod=inter]

Půjdete ven nebo zůstanete tady? [sentmod=inter]