Kapitola 5. Struktura reprezentace věty

V této kapitole popisujeme pravidla týkající se struktury tektogramatického stromu, tj. toho, jakým způsobem jsou pomocí uzlů a hran zachyceny různé typy syntaktických konstrukcí (souřadnost, parenteze, frazémy, elipsy aj.). K základním prvkům určujícím strukturu tektogramatického stromu patří: