4.5.10. Gramatém deontické modality (deontmod)

Základní hodnoty gramatému deontmod jsou uvedeny v 4.11 - "Hodnoty gramatému deontmod".

Tabulka 4.11. Hodnoty gramatému deontmod

deb

(debitive) děj pojatý jako "nutnost"

hrt

(hortative) děj pojatý jako "povinnost"

vol

(volitive) děj pojatý jako "vůle/záměr"

poss

(possibilitive) děj pojatý jako "možnost"

perm

(permissive) děj pojatý jako "svolení"

fac

(facultative) děj pojatý jako "schopnost"

decl

(declarative) děj modálně nemodifikovaný

Gramatém postihuje fakt, zda je děj (činnost apod.) pojat jako nutný, možný, povolený apod. Náleží:

Hodnota gramatému se řídí podle přítomného modálního slovesa. Příklady:

Musíme zaplatit fakturu včas. [deontmod=deb]

Chtěl na sebe upozornit. [deontmod=vol]

Petr ti měl podklady poslat už včera. [deontmod=hrt]

Můžete odejít. [deontmod=poss]

Nesmíš kouřit. [deontmod=perm]

Přišel na schůze včas. [deontmod=decl]

Více viz 4.6.4.2 - "Hodnoty gramatému deontické modality".