Reflexives as Part of Verb Lexemes in the VALLEX Lexicon

Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Anna Vernerová

References:

 1. Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, and Anna Vernerová. Reflexives in the VALLEX Lexicon: Syntactic Reflexivity and Reciprocity The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 117, pages 17-60, Praha, 2021.
 2. Dorothee Fehrmann, Uwe Junghanns, and Denisa Lenertová. Slavic Reflexive Decausative Russian Linguistics 38, pages 287-313, 2014. (http://doi.org/10.1007/s11185-014-9133-2)
 3. Zygmunt Frajzyngier and Traci Walker, editors. Reflexives: Forms and functions, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 2000.
 4. Miriam Fried. Czech Reflexivization and the Invariance Principle Revisited The Slavic and East European Journal 48, pages 627-653, 2004.
 5. Miriam Fried. Constructing grammatical meaning: Isomorphism and polysemy Studies in Language 31, pages 721-764, 2007.
 6. Ema Genuišienė. The Typology of Reflexives, Mouton de Gruyter, Berlin – New York – Amsterdam, 1987.
 7. Martin Haspelmath. Further remarks on reciprocal constructions In Reciprocal Constructions, pages 2087-2115, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 2007.
 8. Martin Haspelmath. More on the typology of inchoative/causative verb alternations In Causatives and transitivity, pages 87-120, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1993. (http://doi.org/10.1075/slcs.23.05has)
 9. Petr Karlík. Reflexiva v češtině In Přednášky a besedy z 32. běhu Letní školy slovanských studií, pages 44-52, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 1999.
 10. Suzanne Kemmer. The Middle Voice, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 1993. (http://doi.org/10.1075/tsl.23)
 11. Miroslav Komárek. Několik poznámek k reflexi reflexivity reflexiv Slovo a slovesnost 62, pages 207–209, 2001.
 12. Ekkerhard König and Volker Gast, editors. Reciprocals and Reflexives. Theoretical and Typological Explorations, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2008.
 13. František Kopečný. Pasívum, reflexivní forma slovesná a reflexivní sloveso In Studie a práce linguistické I: K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka, pages 224-247, ČSAV, Praha, 1954.
 14. Beth C. Levin and Malka Rappaport Hovav. Argument Realization, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2005. (http://doi.org/10.1017/CBO9780511610479)
 15. Petr Sgall, Eva Hajičová, and Jarmila Panevová. The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects, Reidel, Dordrecht, 1986.
 16. Igor A. Mel'čuk. Actants in Semantics and Syntax I. Linguistics 42, pages 1-66, 2004.
 17. Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Marie Mikulová, and Magda Ševčíková. Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu, Karolinum, Praha, 2014.
 18. Jan Petr, Miloš Dokulil, Karel Horálek, Jiřina Hůlková, and Miloslava Knapppová, editors. Mluvnice češtiny 1., Academia, Praha, 1986.
 19. Miroslav Komárek, Jan Kořenský, Jan Petr, and Jarmila Veselková, editors. Mluvnice češtiny 2., Academia, Praha, (Co-authors: Kořenský, J. – Petr, J. – Veselková, J.), 1986.
 20. Petr Karlík, Marek Nekula, and Jana Pleskalová, editors. Nový encyklopedický slovník češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2016.
 21. Karel Oliva. Hovory k „sobě/si/sebe/se“ In Čeština – univerzália a specifika 2., pages 167-171, Masarykova univerzita, Brno, 2000.
 22. Karel Oliva. Reflexe reflexivity reflexiv Slovo a slovesnost 62, pages 200-207, 2001.
 23. Jarmila Panevová. Problémy reflexivního zájmena v češtině In Sborník přednášek z 44. běhu Letní školy slovanských studií, pages 81-88, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2001.
 24. Jarmila Panevová. On Verbal Frames in Functional Generative Description I–II The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 22, pages 3-40; 23, s. 17-52, Prague, 1974-75.
 25. Jarmila Panevová. Valency Frames and the Meaning of the Sentence In The Prague School of Structural and Functional Linguistics, pages 223-243, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia, 1994.
 26. Jarmila Panevová. Problémy se slovanským reflexivem Slavia 77, pages 153-163, 2008.
 27. Jiří Pergler. Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2020.
 28. František Štícha et al.. Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie – Morfologické kategorie / Flexe, Academia, Praha, 2021.
 29. Markéta Lopatková, Václava Kettnerová, Eduard Bejček, Anna Vernerová, and Zdeněk Žabokrtský. Valenční slovník českých sloves VALLEX, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2016.
 30. Vojtěch Veselý. K slovotvorné funkci reflexivních morfémů se, si Naše řeč 101, pages 138-157, 2018.
 31. Bjorn Wiemer. Reciprocal and Reflexive Constructions in Polish In Reciprocal Constructions, pages 513-559, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 2007. (http://doi.org/10.1075/tsl.71.18wie)