Reflexives in the VALLEX Lexicon:Syntactic Reflexivity and Reciprocity

Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Anna Vernerová

References:

 1. Markéta Lopatková and Jarmila Panevová. Recent Developments in the Theory of Valency in~the~Light of the Prague Dependency Treebank In Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics, pages 83-92, Veda, Bratislava, 2006.
 2. Jurij Derenikovič Apresjan. Lexical semantics: User's guide to contemporary Russian vocabulary, Karoma Pub, 1992.
 3. Noam Chomsky. Lectures on Government and Binding., Foris, Dordrecht, 1981. (http://doi.org/10.1515/9783110884166)
 4. Mary Dalrymple, Makoto Kanazawa, Sam A. Mchombo Yookyung Kim, and Stanley Peters. Reciprocal Expressions and Concept of Reciprocity Linguistics & Philosophy 21, pages 159-210, 1998.
 5. Václava Kettnerová and Markéta Lopatková. Reflexives in Czech from a Dependency Perspective In Proceedings of the Fifth International Conference on Dependency Linguistics (Depling, Syntaxfest 2019), pages 14-25, Association for Computational Linguistics, Paris, France, 2019. (http://doi.org/10.18653/v1/W19-7704)
 6. Francois Esvan. Několik poznámek o tzv. rytmickém činiteli In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity: Řada jazykovědná, A 46, pages 85–93, Brno, 1997.
 7. Nicholas Evans, Alice Gaby, Stephen C. Levinson, and Asifa Majid, editors. Reciprocals and Semantic Typology, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 2011. (http://doi.org/10.1075/tsl.98)
 8. Leonard M. Faltz. Reflexivization: A Study in Universal Syntax, Garland, New York, 1985. (http://doi.org/10.4324/9781315448688)
 9. Zygmunt Frajzyngier and Traci Walker, editors. Reciprocals: Forms and Functions, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 2000.
 10. Zygmunt Frajzyngier and Traci Walker, editors. Reflexives: Forms and Functions, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 2000.
 11. Miriam Fried. Czech Reflexivization and the Invariance Principle Revisited The Slavic and East European Journal 48, pages 627-653, 2004.
 12. Miriam Fried. Constructing grammatical meaning: Isomorphism and polysemy Studies in Language 31, pages 721-764, 2007.
 13. Volker Gast and Florian Hass. On reciprocal and reflexive uses of anaphors in German and other European languages In Reciprocals and Reflexives: Theoretical and Typological Explorations, pages 307-346, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2008.
 14. Ema Genuišinė. The Typology of Reflexives, Mouton de Gruyter, Berlin – New York – Amsterdam, 1987.
 15. Eva Hajičová. Information Structure from the Point of View of the Relation of Function and Form The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 88, pages 53-72, 2007.
 16. Martin Haspelmath. Further remarks on reciprocal constructions In Reciprocal Constructions, pages 2087-2115, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 2007.
 17. Martina Ivanová. Reciprocita a otázky jej lexikografického spracovania Slovenská reč 85, pages 143-161, 2020.
 18. Petr Karlík. Reflexiva v češtině In Přednášky a besedy z 32. běhu Letní školy slovanských studií, pages 44-52, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 1999.
 19. Suzanne Kemmer. The Middle Voice, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 1993. (http://doi.org/10.1075/tsl.23)
 20. Václava Kettnerová. Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku, Karolinum, Prague, Czech Republic, 2014.
 21. Miroslav Komárek. Několik poznámek k reflexi reflexivity reflexiv Slovo a slovesnost 62, pages 207–209, 2001.
 22. Ekkehard König and Volker Gast, editors. Reciprocals and Reflexives. Theoretical and Typological Explorations, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2008.
 23. Ekkerhard König and Shigero Kokutani. Towards a typology of reciprocal constructions: focus on German and Japanese Linguistics 44, pages 271-302, 2006. (http://doi.org/10.1515/LING.2006.010)
 24. Terence D. Langendoen. The Logic of Reciprocity Linguistic Inquiry 9, pages 177-197, 1978.
 25. Petr Sgall, Eva Hajičová, and Jarmila Panevová. The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects, Reidel, Dordrecht, 1986.
 26. Igor Aleksandrovič Mel'čuk. Actants in semantics and syntax I: Actants in semantics Linguistics 42, pages 1–66, 2004. (http://doi.org/10.1515/ling.2004.004)
 27. Miroslav Komárek, Jan Kořenský, Jan Petr, and Jarmila Veselková, editors. Mluvnice češtiny 2., Academia, Praha, (Co-authors: Kořenský, J. – Petr, J. – Veselková, J.), 1986.
 28. Vladimir P. Nedjalkov, editors. Reciprocal Constructions, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 2007. (http://doi.org/10.1075/tsl.71)
 29. Karel Oliva. Hovory k „sobě/si/sebe/se“ In Čeština – univerzália a specifika 2., pages 167-171, Masarykova univerzita, Brno, 2000.
 30. Karel Oliva. Reflexe reflexivity reflexiv Slovo a slovesnost 62, pages 200-207, 2001.
 31. Jarmila Panevová. Znovu o reciprocitě Slovo a slovesnost 68, pages 91-100, 2007.
 32. Jarmila Panevová and Marie Mikulová. On Reciprocity The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 87, pages 27-40, 2007.
 33. Jarmila Panevová. Problémy reflexivního zájmena v češtině In Sborník přednášek z 44. běhu Letní školy slovanských studií, pages 81-88, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2001.
 34. Jarmila Panevová. Problémy se slovanským reflexivem Slavia 77, pages 153-163, 2008.
 35. Jarmila Panevová. On Verbal Frames in Functional Generative Description I–II The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 22, pages 3-40; 23, s.~17-52, Prague, 1974-75.
 36. Jarmila Panevová. Valency Frames and the Meaning of the Sentence In The Prague School of Structural and Functional Linguistics, pages 223-243, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 1994.
 37. Gyôrgi Rákosi. The inherently reflexive and the inherently reciprocal predicate in Hungarian: Each to their own argument structure In Reciprocals and Reflexives: Theoretical and Typological Explorations, pages 411-450, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2008.
 38. Václava Kettnerová and Markéta Lopatková. Ke způsobům vyjádření vzájemnosti v češtině Slovo a slovesnost 81, pages 243–268, 2020.
 39. Tanya Reinhart and Eric Reuland. Reflexivity Linguistic Inquiry 24, pages 657-720, 1993.
 40. Tanya Reinhart and Tal Siloni. The Lexicon-Syntax Parameter: Reflexivization and Other Arity Operations Linguistic Inquiry 36, pages 389-436, 2005. (http://doi.org/10.1162/0024389054396881)
 41. Eric Reuland and Martin Everaert. Deconstructing Binding In The Handbook of Contemporary Syntactic Theory, pages 634-669, Blackwell, Oxford, 2001. (http://doi.org/10.1002/9780470756416.ch20)
 42. Alexandr Rosen. Haplology of Reflexive Clitics in Czech In Slavic and German in Contact: Studies from Areal and Contrastive Linguistics 26, pages 97-116, Slavic Research Center, Sapporo, 2014.
 43. Markéta Lopatková, Václava Kettnerová, Anna Vernerová, Eduard Bejček, and Zdeněk Žabokrtský. Valenční slovník českých sloves VALLEX, 2021.
 44. Markéta Lopatková, Václava Kettnerová, Eduard Bejček, Anna Vernerová, and Zdeněk Žabokrtský. Valenční slovník českých sloves VALLEX, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2016.
 45. Ludmila Veselovská. K analýze českých deverbálních substantiv In Čeština – univerzália a specifika 3, pages 11-27, Vydavatelství MU, Brno, 2001.
 46. Vojtěch Veselý. K slovotvorné funkci reflexivních morfémů se, si Naše řeč 101, pages 138-157, 2018.
 47. Björn Wiemer. Reciprocal and Reflexive Constructions in Polish In Reciprocal Constructions, pages 513-559, John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 2007. (http://doi.org/10.1075/tsl.71.18wie)