Frames containing functor "ACMP"
bít se 2
bodovat 2
brát, vzít, brávat 17
čekat, čekávat 2
čekat, čekávat 4
dohrávat si, dohrát si 1
dohrávat, dohrát 2
hrát, hrávat 1
hrát si, hrávat si 1
jet 5
myslet/myslit 5
odcházet, odejít 4
opakovat 1
podílet se 1
popíjet, popít 1
probíhat, proběhnout 3
procházet, projít 6
překvapovat, překvapit 1
přibíhat, přiběhnout 2
přijímat, přijmout 2
řešit, řešívat 1
svážet se, svézt se 1
tančit/tancovat, tančívat 1
vést 5
vydržet 1
vyhrávat, vyhrát 1
zopakovat 1