řešitimpf, řešívatiter

 1 
 ≈  hledat východisko / odpověď / závěr; projednávat
-frame:   ACTobl  PATobl  ACMPtyp  MEANStyp  
14,zda,že,conts+77
-example:   řešit důležité otázky s přítelem; řešit alkoholem osobní problémy; stále řešila, zda to je možné stihnout; stále řešila, kdo to jen mohl udělat
-rfl:   pass: problémy se řeší společně
-class:   mental action

 2 
 ≈  technicky / umělecky uspořádat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   řešit byt moderně
-rfl:   pass: zajímavě se řešilo uspořádání bytu