procházetimpf, projítpf

 1 
 ≈   impf: jít někudy  pf: chůzí se pohybovat někudy
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: procházet les až na druhou stranu  pf: projít les z jedné strany na druhou
-rfl:   pass:  impf: les se procházel z jedné strany na druhou  pf: les se prošel z jedné strany na druhou
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: jít někudy  pf: chůzí se pohybovat někudy
-frame:   ACTobl  DIR2obl  
1
-example:    impf: procházíme skrz les / lesem / okolo lesa  pf: projít lesem z jedné strany na druhou
-rfl:   pass0:  impf: procházelo se lesem  pf: prošlo se lesem
-class:   motion

 3 
 ≈  jen procházetimpf
mít společné body
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   přímka prochází kružnicí

 4 
 ≈   impf: prožívat  pf: prožít
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:    impf: procházet peklem  pf: projít peklem / školou; projít reorganizací a kontrolou
-rfl:   pass0:  impf: prochází se peklem  pf: prošlo se peklem

 5 
 ≈  absolvovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
14,7
-example:    impf: takoví žáci procházejí školu / školou s odřenýma ušima  pf: prošel školu s odřenýma ušima; projít školením
-rfl:   pass:  impf: procházelo se školení  pf: prošlo se školení
pass0:  impf: procházelo se školením  pf: prošlo se školením

 6 
 ≈   impf: kontrolovat; zkoumat  pf: zkontrolovat; prozkoumat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  ACMPtyp  BENtyp  
14s+73
-example:    impf: procházet někomu pečlivě poznámky; procházel s kamarádem své poznámky  pf: projít někomu pečlivě poznámky; prošel poznámky s kamarádem
-rfl:   pass:  impf: procházela se jeho pozůstalost  pf: prošla se jeho pozůstalost

 7 
 ≈   impf: být promíjeno  pf: být prominuto (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  LOCtyp  
1,že3
-example:    impf: u rodičů mu všechny rošťárny procházely hladce  pf: u rodičů mu to prošlo hladce

 8 
 ≈  být schválen (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR2obl  MANNtyp  
1
-example:    impf: takové zákony procházejí parlamentem hladce  pf: zákon prošel parlamentem hladce

 9 
 ≈  jen projítpf
skončit; promlčet (idiom)
-frame:   ACTobl  TWHENtyp  BENtyp  
13
-example:   záruční doba prošla; pas mi prošel; promlčecí lhůta prošla před účinností uvedeného opatření
-class:   phase of action