Kalendář doktorských obhajob a státních doktorských zkoušek na ÚFALDatum Událost Složení komise Místnost Teze Stav
pondělí 28. května 2012, 10:00 zkouška - Miroslav Týnovský
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK (předseda)
 2. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (místopředsedkyně)
 3. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (školitel)
 4. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF UK
 5. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK
 6. RNDr. Jan Cuřín, Ph.D., IBM ČR
S1 (zarezervovaná) zkouška proběhla
středa 13. června 2012, 13:00 obhajoba - Václava Kettnerová
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda, MFF UK
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., místopředseda, MFF UK
 3. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK
 4. PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D., MFF UK
 5. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK
 6. prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., FF MU Brno
 7. RNDr. Martin Holub, Ph.D., MFF UK
Oponenti: prof. Jarmila Panevová, prof. Petr Karlík
S1 (zarezervovaná) obhajoba proběhla
úterý 26. června 2012
od 10:00 do 12:00
zkouška - Michal Novák a Loganathan Ramasamy
 1. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (předsedkyně)
 2. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK (místopředsedkyně)
 3. prof. PhDr. František Čermák, DrSc., FF UK
 4. Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D., MFF UK
 5. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
 6. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK (školitel)
místnost 407 zkouška proběhla
pondělí 17. září 2012, 10:30 obhajoba - Martin Procházka (Redukční automaty a syntaktické chyby) (školitel Martin Plátek, CSc.)
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda
 2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (souhlasila) - místopředsedkyně
 3. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (souhlasila)
 4. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (souhlasil)
 5. doc. RNDr. Jiří Šíma, CSc. (souhlasil)
 6. prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc. (souhlasil)
 7. prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (souhlasil)
 8. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (souhlasil)
Potenciální oponenti:
 1. Doc. Dana Pardubská, CSc. (oponentka, souhlasila)
 2. RNDr. Daniel Průša, PhD. (oponent, souhlasil)
S1 (učebna zarezevovaná 10:30-12:30) obhajoba proběhla
středa 26. září 2012, 10:00 obhajoba - David Mareček (Unsupervised Dependency Parsing) (školitel doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.)
 1. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., předsedkyně (souhlasila)
 2. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (souhlasila) - místopředsedkyně
 3. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (souhlasila)
 4. Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D. (souhlasil)
 5. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (souhlasil)
 6. Mgr. Roman Neruda, CSc. (souhlasil)
 7. RNDr. Jiří Havelka, Ph.D., IBM (souhlasil)
Potenciální oponenti:
 1. Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D. (souhlasil)
 2. Anders Søgaard (Kodaň, souhlasil)
S1 (učebna zarezevovaná 10:00-12:00) obhajoba proběhla
středa 26. září 2012, 14:00 obhajoba - David Klusáček (New Methods in Statistical Speech Recognition) (školitel prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (souhlasil))
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda
 2. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. - místopředsedkyně (souhlasila)
 3. prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (souhlasil)
 4. prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (souhlasil)
 5. Mgr. Nino Peterek, Ph.D. (souhlasil)
 6. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., (souhlasil)
 7. Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D. (souhlasil)
 8. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (souhlasil)
Potenciální oponenti:
 1. prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (souhlasil)
 2. doc. Jan Černocký (souhlasil)
S1 (učebna zarezervovaná od 14:00) obhajoba proběhla
čtvrtek 27. září 2012, 10:00 zkoušky - Nathan Green a Septina Larasatti
 1. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., předsedkyně (souhlasila)
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (školitel, souhlasil)
 3. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. (školitel)
 4. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (místopředsedkyně, souhlasila)
 5. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. (souhlasil)
 6. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (souhlasil)
S1 (učebna zarezevovaná 10:00-12:00) zkouška proběhla
středa 31. října 2012, od 11:00 zkoušky - Kateřina Veselovská a Anna Vernerová
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda
 2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (školitelka, souhlasila)
 3. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (školitelka, souhlasila)
 4. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., (souhlasila)
 5. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (souhlasil)
 6. doc. PhDr. Karel Pala, CSc. (souhlasil)
407 (zarezervovaná) zkouška proběhla
pondělí 4. února 2013, od 13:00 zkoušky - Bushra Jawaid a Amir Kamran
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda, oponent Amira
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK (místopředseda, souhlasil)
 3. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
 4. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF UK (školitel Bushry, souhlasil)
 5. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (školitel Amira, konzultant Bushry, souhlasil)
 6. RNDr. Jan Cuřín, Ph.D., IBM ČR (souhlasil)
 7. RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D., České energetické závody a.s. (souhlasil)
S1 zarezervovaná bushra-jawaid-proposal.pdf bushra-jawaid-review.pdf

amir-kamran-proposal.pdf amir-kamran-review.pdf
zkouška proběhla
čtvrtek 7. února 2013, od 10:00 zkoušky - Petra Galuščáková a Oldřich Krůza
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK (místopředseda, souhlasil)
 3. prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. Fakulta elektrotechnická ČVUT (souhlasil)
 4. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (konzultant Petry, školitel Oldy, souhlasil)
 5. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (souhlasil)
 6. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (školitel Petry, oponent Oldy, s termínem souhlasil)
 7. Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D. (oponent Petry, souhlasil)
S1 zarezevovaná petra-galuscakova-proposal.pdf petra-galuscakova-review.pdf

oldrich-kruza-proposal.pdf oldrich-kruza-review.pdf
zkouška proběhla
úterý 24. září 2013, 10:00 obhajoba - Nathan Green (Improvements to Syntax-based Machine Translation using Ensemble Dependency Parsers) (školitel doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.)
 1. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, předseda (souhlasil)
 2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., místopředsedkyně (souhlasila)
 3. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (souhlasila)
 4. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (souhlasil)
 5. Martin Plátek, CSc. MFF UK (souhlasil)
 6. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF UK (souhlasil)
 7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
 8. RNDr. Daniel Zeman, Ph.D., MFF UK (souhlasil)
Oponenti:
 1. Eckhard Bick
 2. Dan Zeman
S8 (učebna zarezevovaná 9:30-12:00) proběhla
někdy konec dubna / začátek května 2014 zkoušky - Ondřej Dušek a Aleš Tamchyna
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, místopředseda
 3. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.,
 4. Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D., MFF (školitel Ondry)
 5. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF (školitel Aleše)
 6. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM
 7. ještě jeden externí?
? probehla
úterý 23. září 2014, 10:00 obhajoba - Loganathan Ramasamy (školitel doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.)
 1. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, předseda (souhlasil)
 2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., místopředsedkyně (souhlasila)
 3. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (souhlasila)
 4. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (souhlasil)
 5. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
 6. Martin Plátek, CSc., MFF UK (souhlasil)
 7. Mgr. Jan Jan Štěpánek, Ph.D., Barclays Capital Services Limited (souhlasil)
 8. RNDr. Daniel Zeman, Ph.D., MFF UK (souhlasil)
Oponenti:
 1. RNDr. Otakar Smrž, Ph.D. (souhlasil)
 2. RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. (souhlasil)
S1 (učebna zarezevovaná 9:30-12:00) proběhla
pátek 22. května 2015, od 10:30 zkoušky - Lukáš Žilka a Jindřich Libovický
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK
 3. prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (potvrdil)
 4. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (školitel Jindřicha, oponent Lukáše, souhlasil)
 5. Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D. (školitel Lukáše, oponent Jindřicha, souhlasil)
 6. prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., FEL CVUT (potvrdil)
420 proběhla
pátek 22. května 2015, od 14:00 zkoušky - Petra Barančíková
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda, oponent Petry
 2. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
 3. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK
 4. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (školitelka, potvrdila)
 5. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (potvrdil)
 6. RNDr. Jan Cuřín, Ph.D., IBM ČR (potvrdil)
S1 (Filip Jurčíček tam má nevyučovanou Bayesovskou inferenci) proběhla
pondělí 15. června 2015, 10:00-12:00 zkoušky - Rudolf Rosa, Vincent Kříž
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda (školitel Rudolfa)
 2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (oponentka Vincenta, souhlasila)
 3. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (školitelka Vincenta, oponentka Rudy, souhlasila)
 4. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
 5. prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc., KSI MFF UK (souhlasil)
 6. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
S1 (zarezervovaná 10:00-13:00) proběhla
úterý 22. září 2015, 10:00 obhajoba - Natalia Klyueva (téma "Linguistic issues in Machine Translation between Czech and Russian") (školitel doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., potvrdil termín)
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK (předseda)
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (místopředseda, souhlasil)
 3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (souhlasila)
 4. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
 5. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (souhlasila)
 6. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF UK (souhlasil)
 7. Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D., Barclays Capital Services Limited (souhlasil)
 8. doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., UJČ AVČR (souhlasil)
 9. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM (omluvil se)
Oponenti:
 1. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
 2. doc. RNDr. Petr Strossa, CSc., Fakulta informatiky a statistiky, VŠE (souhlasil)
S1 (učebna zarezevovaná 9:00-15:00) proběhla
úterý 22. září 2015, 13:00 obhajoba - Eduard Bejček (téma "Automatické propojování lexikografických zdrojů a korpusových dat.") (školitelka doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., potvrdila termín)
 1. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (předseda, s termínem souhlasil)
 2. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (místopředsedkyně, s termínem souhlasila)
 3. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK
 4. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (souhlasila)
 5. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (souhlasila)
 6. Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D., Barclays Capital Services Limited (souhlasil)
 7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
Oponenti:
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK
 2. doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., Fakulta informatiky, Masarykova univerzita (souhlasil)
S1 (učebna zarezevovaná 9:00-15:00) proběhla
středa 23. září 2015, 10:00 obhajoba - Lucie Poláková (téma "Discourse Relations in Czech") (školitelka prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK, s termínem souhlasí)
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK (předseda)
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (místopředseda, předběžně souhlasil)
 3. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
 4. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (souhlasila)
 5. Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D., UFAL MFF UK (souhlasila)
 6. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
 7. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
Oponenti:
 1. Jana Hofmannová (souhlasila)
 2. Ondřej Pešek (souhlasil)
S1 (učebna zarezevovaná 9:00-15:00) proběhla
středa 23. září 2015, 13:00 obhajoba - Kateřina Veselovská (téma "On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech") (školitelka prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK, s termínem souhlasí)
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK (předseda)
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (místopředseda, předběžně souhlasil)
 3. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
 4. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (souhlasila)
 5. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (souhlasil)
 6. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
 7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
Oponenti:
 1. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
 2. doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (TODO: kontaktovat)
S1 (učebna zarezevovaná 9:00-15:00) proběhla
pondělí 19.9.2016 zkoušky - 10:00 Roman Sudarikov (potvrdil), 11:00 Miroslav Vodolán (potvrdil)
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, místopředseda (předběžně souhlasil)
 3. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK (předběžně souhlasila)
 4. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF (školitel Romana, oponent Miroslava) (předběžně souhlasil)
 5. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (oponentka Romana,souhlasila)
 6. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
 7. RNDr. Jan Cuřín, Ph.D., IBM ČR (souhlasil)
S1 zarezervovaná 9:30-14:30 proběhla
pátek 30.9.2016 zkoušky - 10:00 Ondřej Plátek (potvrdil) a 11:00 Shadi Saleh (potvrdil)
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda, oponent Shadiho
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, místopředseda (předběžně souhlasil)
 3. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK (předběžně souhlasila)
 4. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (předběžně souhlasila)
 5. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (školitel Shadiho, oponent Ondřeje) (předběžně souhlasil)
 6. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (předběžně souhlasil)
 7. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (předběžně souhlasil)
S1 zarezervovaná od 9:00 do 14:30 proběhly
pátek 28. 4. 2017 zkoušky - Ahmad Ebrahimian, Shadi Saleh
 1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda, oponent Shadiho
 2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., místopředseda, MFF UK (předběžně souhlasil)
 3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK, (předběžně souhlasila)
 4. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (školitel Shadiho) (předběžně souhlasil)
 5. RNDr. Martin Holub, Ph.D. (školitel Ahmada)
 6. prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (souhlasil)
 7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
9:30-11:30,S11, učebna zarezervovaná
 • ahmad-ebrahimian-proposal.pdf ahmad-ebrahimian-review.pdf
 • shadi-saleh-2-proposal.pdf shadi-saleh-review-2.pdf
 • vyhlášená
  pátek 28. 4. 2017 zkoušky - Jan Hajič jr.
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda, oponent Shadiho
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK, místopředsedkyně (předběžně souhlasila)
  3. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (školitel Honzy) (předběžně souhlasil)
  4. RNDr. Martin Holub, Ph.D. (oponent JHjr)
  5. prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (souhlasil)
  6. prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. (souhlasil)
  7. doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (souhlasil)
  12:30-13:30,S11, učebna zarezervovaná
 • jan-hajic-jr-proposal.pdf jan-hajic-jr-review.pdf
 • vyhlášená
  pondělí 12. června 2017 10:00 obhajoba - Mgr. Ondřej Dušek (téma: Novel Methods for Natural Language Generation in Spoken Dialogue Systems) konzultanta nemá, školitel Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D., s termínem souhlasil
  1. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (předseda, s termínem souhlasil, s předsedáním souhlasil)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (místopředsedkyně, s termínem souhlasila)
  3. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK
  4. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (s termínem souhlasila)
  5. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (s termínem souhlasil)
  6. RNDr. Jan Cuřín, Ph.D., IBM ČR (s termínem souhlasil)
  7. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (s termínem souhlasil)
  8. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (s termínem souhlasil)
  Oponenti:
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF
  2. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (s oponováním souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná proběhla
  pondělí 12. června 2017 11:00 obhajoba - RNDr. Jana Straková (téma: Neural Network Based Named Entity Recognition) konzultanta nemá, školitel prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., s termínem předběžně souhlasil
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK (předseda)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (místopředsedkyně, s termínem souhlasila)
  3. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (s termínem souhlasila)
  4. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK (s termínem souhlasila)
  5. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (s terminem souhlasil)
  6. RNDr. Jan Cuřín, Ph.D., IBM ČR (s terminem souhlasil)
  7. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (s terminem souhlasil)
  8. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (s terminem souhlasil)
  Oponenti:
  1. Ing. Miloslav Konopík, Ph.D., KIV ZČU (s oponováním souhlasil)
  2. doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT (s oponováním souhlasil, ale spíše nedorazí)
  učebna S1 zarezervovaná proběhla
  pondělí 12. června 2017 13:00 obhajoba - Mgr. Aleš Tamchyna (téma: Lexical and Morphological Choices in Machine Translation) konzultanta nemá; školitel RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., s termínem předběžně souhlasil
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK (předseda)
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (místopředseda, souhlasil)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (s terminem souhlasila)
  4. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK (s termínem souhlasila)
  5. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (s terminem souhlasil)
  6. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (s terminem souhlasil)
  7. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM (s terminem souhlasil)
  8. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (s terminem souhlasil)
  Oponenti:
  1. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM (s oponováním souhlasil)
  2. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (s oponováním souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná proběhla
  pátek 3. listopadu 2017 zkoušky - Tom Kocmi, Jindřich Helcl
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. - předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (místopředseda, školitel Jindřicha, oponent Toma, s termínem souhlasil)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK, (s termínem souhlasila)
  4. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK (s termínem souhlasila)
  5. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF (školitel Toma, oponent Jindřicha) (s termínem souhlasil)
  6. Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D., KTIML MFF UK (s terminem souhlsila)
  7. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (s terminem souhlasil)
  9:30-11:30, v místnosti 420 (pracovna prof. Hajiče)
 • tom-kocmi-proposal.pdf tom-kocmi-review.pdf jindrich-helcl-proposal.pdf jindrich-helcl-review.pdf
 • vyhlášená
  čtvrtek 4. ledna 2018 obhajoba - Mgr. Petra Galuščáková (téma: Information retrieval and navigation in audio-visual archives) školitel doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D., s termínem předběžně souhlasil, konzultant: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK (předseda)
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (místopředseda, s termínem souhlasil)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (s terminem souhlasila)
  4. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (s terminem souhlasil)
  5. Mgr. Nino Peterek, Ph.D. (souhlasil)
  6. doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (souhlasil)
  7. RNDr. Daniel Zeman, Ph.D., MFF UK (souhlasil)
  Oponenti:
  1. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (s oponováním i termínem souhlasil)
  2. Gareth Jones (s oponovanim i terminem souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 10:30 proběhla
  čtvrtek 14. června 2018, 10:00 obhajoba - Mgr. Rudolf Rosa (téma: Discovering the structure of natural language sentences by semi-supervised methods) školitel doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., konzultant není
  1. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (předseda, s termínem souhlasil)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (s termínem souhlasila)
  3. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (s termínem souhlasila)
  4. Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D., GoodData s. r. o. (s termínem souhlasil)
  5. doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., Fakulta informatiky, Masarykova univerzita (s termínem souhlasil)
  6. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (s termínem souhlasil)
  7. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (s termínem souhlasil)
  Oponenti:
  1. Jörg Tiedemann, University of Helsinki (s oponováním i termínem souhlasil)
  2. doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., Fakulta informatiky, Masarykova univerzita (s termínem i oponováním souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 15:00 proběhla
  středa 19. září 2018, 9:30 obhajoba - Mgr. Jana Šindlerová (téma: Verbal Valency in a Cross-linguistic Perspective) školitel doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (s termínem souhlasila), konzultant není
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., (předseda, s termínem souhlasil)
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (s termínem souhlasil)
  3. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
  4. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
  5. Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D., UFAL MFF UK (souhlasila)
  6. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
  7. doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D., FF UK anglistika (souhlasila s oponováním)
  Oponenti:
  1. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
  2. doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D., FF UK anglistika (souhlasila)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 15:00 proběhla
  středa 19. září 2018, 10:45 obhajoba - Mgr. Michal Novák (téma: Coreference from the Cross-lingual Perspective) školitel doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK (s termínem souhlasila), konzultant není
  1. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (s termínem souhlasil)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (s termínem souhlasila)
  3. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (s terminem souhlasil)
  4. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
  5. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
  6. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
  7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
  Oponenti:
  1. Manfred Stede (s oponovanim souhlasil, jen nevi, jestli bude moct prijet)
  2. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 15:00 proběhla
  středa 19. září 2018, 13:00 obhajoba - Mgr. Martin Popel (téma: Machine Translation Using Syntactic Analysis) školitel doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. Ph.D., MFF UK, konzultant prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
  1. doc. RNDr. Markéta Lopatková (předsedkyně, s termínem souhlasila)
  2. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (s terminem souhlasil)
  3. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (s terminem souhlasil)
  4. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF (s termínem souhlasil)
  5. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D. (s terminem souhlasil)
  6. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
  7. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM (souhlasil)
  Oponenti:
  1. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM (souhlasil)
  2. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D. (s terminem souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 15:00 proběhla
  úterý 5. února 2019, 13:00 obhajoba - Ahmad Aghaebrahimian (téma: Hybrid Deep Question Answering) školitel RNDr. Martin Holub, Ph.D., konzultant není
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., (předseda, s termínem souhlasil)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková (souhlasila)
  3. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (souhlasil)
  4. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (souhlasil)
  5. RNDr. Milan Straka, Ph.D.MFF UK, (souhlasil)
  6. doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D., FIT ČVUT (souhlasil)
  7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
  Oponenti:
  1. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (s oponováním souhlasil)
  2. doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D., FIT ČVUT (s oponováním souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná 13:00 - 15:00 proběhla
  čtvrtek 13. června 2019, 9:00 obhajoba - Jan Hajič ml. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (s termínem souhlasil)
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., (předseda)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková (souhlasila)
  3. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF ( souhlasil)
  4. RNDr. Milan Straka, Ph.D.MFF UK, (souhlasil)
  5. RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
  6. doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT (souhlasil)
  7. doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (souhlasil)
  Oponenti:
  1. doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT (souhlasil)
  2. prof. Ichiro Fujinaga (McGill University, Kanada)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 13:00 připravuje se
  čtvrtek 13. června 2019, 10:10 obhajoba - Jindřich Libovický doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (s termínem souhlasil)
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., (předseda)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková (souhlasila)
  3. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (souhlasil)
  4. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., MFF (s termínem souhlasil)
  5. RNDr. Jiří Hana, Ph.D. (souhlasil)
  6. doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT (souhlasil)
  7. doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (souhlasil)
  Oponenti:
  1. Lucia Specia (Department of Computer Science, University of Sheffield, souhlasila)
  2. Jan Čech (FEL ČVUT, souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 13:00 připravuje se
  pátek 27. září 2019, 9:30 obhajoba - Mgr. Miroslav Vodolán, téma: "Goal Oriented and Open Domain Dialogue Management" školitel Mgr. Ing. Filip Jurčíček, Ph.D. (s terminem souhlasil, ale jeste nevi, jestli prijede)
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., (předseda)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková (souhlasila)
  3. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (souhlasil)
  4. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (souhlasil)
  5. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., MFF UK (souhlasila)
  6. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
  7. doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D., MFF UK (souhlasila)
  Oponenti:
  1. prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (souhlasil)
  2. Ing. Jan Šedivý, CSc. (souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 15:00 proběhla
  pátek 27. září 2019, 10:45 obhajoba - Mgr. Vincent Križ, téma: "Detecting semantic relations in texts and their integration with external data resources" školitelka: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (s termínem souhlasila)
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., (předseda)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková (souhlasila)
  3. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (souhlasil)
  4. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (souhlasil)
  5. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (souhlasil)
  6. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (souhlasil)
  7. doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D., MFF UK (souhlasila)
  Oponenti:
  1. JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (souhlasil)
  2. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (souhlasil)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 15:00 proběhla
  pátek 27. září 2019, 13:00 obhajoba - Mgr. et Mgr. Anna Vernerová, téma "Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses" školitelka: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (souhlasila)
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., (předseda)
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (souhlasil)
  3. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
  4. Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D., UFAL MFF UK (souhlasila)
  5. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (souhlasil)
  6. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
  7. doc. Mgr. Martina Ivanová, CSc., SAV (souhlasila)
  Oponenti:
  1. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (souhlasil)
  2. doc. Mgr. Martina Ivanová, CSc. (souhlasila)
  učebna S1 zarezervovaná 9:00 - 15:00 proběhla
  pátek 27. září 2019, 9:30 obhajoba - Ing. Tom Kocmi, téma: "Exploring Benefits of Transfer Learning in Neural Machine Translation" školitel doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. , konzultant není
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., (předseda)
  2. doc. RNDr. Markéta Lopatková (souhlasila)
  3. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK, (souhlasil)
  4. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (souhlasil)
  5. doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (souhlasil)
  6. RNDr. Milan Straka, Ph.D., MFF UK (souhlasil)
  7. RNDr. Jan Cuřín, Ph.D., IBM ČR (souhlasil)
  Oponenti:
  1. Josef van Genabith, DFKI
  2. RNDr. Jan Cuřín, Ph.D., IBM ČR
  učebna S1 zarezervovaná 14:00-15:30 proběhla
  čtvrtek 5. března 2020, 9:30 státnice - Mgr. Tomáš Musil
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ÚFAL MFF UK
  4. RNDr. David Mareček, Ph.D., ÚFAL MFF UK, školitel
  5. RNDr. Daniel Zeman, Ph.D., ÚFAL MFF UK, oponent tezí
  6. prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., KTIML MFF UK
  7. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM ČR
  místnost 420 thesis proposal review zkouška proběhla
  čtvrtek 5. března 2020, 10:45 státnice - Mgr. Dušan Variš
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ÚFAL MFF UK
  4. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., ÚFAL MFF UK, školitel
  5. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., ÚFAL MFF UK, oponent tezí
  6. prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., KTIML MFF UK
  7. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM ČR
  místnost 420 thesis proposal review zkouška proběhla
  čtvrtek 5. března 2020, 13:00 státnice - Mgr. Ing. Kira Droganova
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda (souhlasil)
  3. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK (souhlasila)
  4. RNDr. David Mareček, Ph.D., ÚFAL MFF UK, oponent tezí (souhlasil)
  5. RNDr. Daniel Zeman, Ph.D., ÚFAL MFF UK, školitel (souhlasil)
  6. Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D., ÚTKL FF UK (souhlasil)
  7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., ÚTKL FF UK (souhlasil)
  místnost 420 thesis proposal review zkouška proběhla
  10. června 2020, 9:30 zkouška - Mgr. Ivana Kvapilíková, okruhy 1+2+4, téma: Strojový překlad na základě jednojazyčných textů
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda (souhlasil)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ÚFAL MFF UK (souhlasila)
  4. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., ÚFAL MFF UK (školitel, souhlasil)
  5. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D., ÚFAL MFF UK (oponent tezí, souhlasil)
  6. prof. Ing. Petr Tůma, Dr., KDSS MFF UK (souhlasil)
  7. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM ČR (souhlasil)
  room S1 (zarezervovaná) zkouška proběhla
  10. června 2020, 11:00 zkouška - Mgr. Michal Auersperger, okruhy 1+2+3, téma: Vektorová reprezentace slov a textu
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda (souhlasil)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ÚFAL MFF UK (souhlasila)
  4. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D., ÚFAL MFF UK (školitel, souhlasil)
  5. RNDr. Milan Straka, Ph.D., ÚFAL MFF UK (oponent tezí, souhlasil)
  6. prof. Ing. Petr Tůma, Dr., KDSS MFF UK (souhlasil)
  7. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., IBM ČR (souhlasil)
  room S1 (zarezervovaná) zkouška proběhla
  17. června 2020, 9:30 zkouška - Mgr. Jakub Náplava, okruhy 1+2+3, téma: Pokročilá automatická oprava pravopisu
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda, oponent tezí
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda (souhlasil)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ÚFAL MFF UK (souhlasila)
  4. RNDr. Milan Straka, Ph.D., ÚFAL MFF UK (školitel, souhlasil)
  5. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., ÚFAL MFF UK (souhlasil)
  6. prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., KDSS MFF UK (souhlasil)
  7. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (souhlasil)
  room S1 (zarezervovaná) zkouška proběhla
  17. června 2020, 11:00 zkouška - Mgr. Vojtěch Hudeček, okruhy 1+2+6, téma: Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda (souhlasil)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ÚFAL MFF UK (souhlasila)
  4. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., ÚFAL MFF UK (oponent, souhlasil)
  5. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., ÚFAL MFF UK (školitel, souhlasil)
  6. prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., KDSS MFF UK (souhlasil)
  7. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (souhlasil)
  room S1 (zarezervovaná) zkouška proběhla
  30. září 2020, 9:30 obhajoba - Shadi Saleh, školitel doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda (souhlasil)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ÚFAL MFF UK (souhlasila)
  4. doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., MFF UK (souhlasil)
  5. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., ÚFAL MFF UK (souhlasil)
  6. doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D., FIS VŠE (souhlasil, oponent)
  7. doc. Ing. Petr Pollák, CSc., FEL ČVUT (souhlasil)
  room S1 proběhla
  30. září 2020, 11:00 obhajoba - Jan Oldřich Krůza, školitel doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., konzultant Mgr. Nino Peterek, Ph.D.
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda (souhlasil)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ÚFAL MFF UK (souhlasila)
  4. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., ÚFAL MFF UK
  5. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., ÚFAL MFF UK (souhlasil)
  6. doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D., FIS VŠE (souhlasil, oponent)
  7. doc. Ing. Petr Pollák, CSc., FEL ČVUT (souhlasil)
  room S1 proběhla
  středa 22.9.2021 obhajoba - Jan Oldřich Krůza, školitel doc. RNDr. Vladislav Kuboň, PhD., konzultant Mgr. Nino Peterek, Ph.D. původní komise ze září 2020, ideální by byla úplně stejná
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda
  3. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
  4. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ÚFAL MFF UK
  5. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., ÚFAL MFF UK
  6. doc. Ing. Petr Pollák, CSc., FEL ČVUT
  7. prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D., Katedra kybernetiky ZČU
  8. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Katedra kybernetiky ZČU
  oponenti:
  1. doc. Ing. Petr Pollák, CSc., FEL ČVUT
  2. prof. Ing. Müller Luděk, Ph.D., Katedra kybernetiky ZČU
  room S1 obhajoba proběhla
  čtvrtek 23. září 2021, 10:00 zkouška - Ing. Tomasz Limisiewicz, okruhy 1+ 3 (Advanced ML) + 9 (Variability of languages), téma (dle SIS): Exploring multilingual representations of language units in a shared vector space
  1. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, předseda (termín OK)
  2. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., oponent tezí
  3. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (termín OK)
  4. RNDr. David Mareček, Ph.D., ÚFAL MFF UK, školitel (termín OK)
  5. RNDr. Milan Straka, Ph.D. (termín OK)
  6. prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., KDSS MFF UK (omluvil se)
  7. doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (termín OK)
  8. doc. Dr. Ing. Jan Černocký, VUT (termín OK)
  room S1, zarezervovaná zkouška proběhla
  čtvrtek 23. září 2021, 11:30 zkouška - Mgr. Jonáš Vidra, okruhy 1 + 2 (StatNLP) + 3 (Advanced ML), téma (dle SIS): Semi-supervised machine learning methods for developing derivational networks
  1. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, předseda (termín OK)
  2. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., (termín OK)
  3. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., školitel
  4. RNDr. Milan Straka, Ph.D. (termín OK),
  5. RNDr. David Mareček, Ph.D., ÚFAL MFF UK (termín OK)
  6. prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., KDSS MFF UK (omluvil se)
  7. doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., FF UK (termín OK)
  8. doc. Dr. Ing. Jan Černocký, VUT (termín OK)
  room S1, zarezervovaná zkouška proběhla
  středa 29. září 2021, 10:00 zkouška - Mgr. Dominik Macháček, okruhy 1+ 2 (StatNLP) + 4 (MT), téma (dle SIS): Multi-Lingual Machine Translation
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (if-need-be)
  3. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., (termín OK)
  4. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., školitel (termín OK)
  5. RNDr. David Mareček, Ph.D., oponent tezí (s oponováním souhlasil, termín OK)
  6. prof. Ing. Psutka Josef, CSc., Katedra kybernetiky ZČU (termín OK)
  7. RNDr. Jan Cuřín, PhD., The MAMA AI (termín OK)
  room 510, zarezervovaná zkouška proběhla
  středa 29. září 2021, 11:30 zkouška - Ing. Zdeněk Kasner, okruhy 1+ 3 (Advanced ML) + 6 (Speech+Dialogue Systems), téma (dle SIS): Domain Adaptation for Natural Language Generation
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín if-need-be)
  3. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., (termín OK)
  4. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., oponent (termín if-need-be, s oponováním souhlasil)
  5. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., školitel (termín OK)
  6. prof. Ing. Psutka Josef, CSc., Katedra kybernetiky ZČU (termín OK)
  7. RNDr. Jan Cuřín, PhD., The MAMA AI (termín OK)
  room 510, zarezervovaná zkouška proběhla
  28. června 2022 od 13:00 obhajoba - Mgr. Jakub Náplava
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ÚFAL MFF UK, místopředseda (souhlasil)
  3. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., ÚFAL MFF UK,
  4. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., ÚFAL MFF UK(souhlasil)
  5. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D., , ÚFAL MFF UK (souhlasil)
  6. doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
  7. Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D., ÚČNK FF UK
  oponenti:
  1. Dr. Roman Grundkiewicz
  2. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.
  room S1 proběhla
  středa 16. září 2022, 10:00 zkouška - Sunit Bhattacharya , okruhy 1 + 2 (StatNLP) + 4 (MT), téma (dle SIS): : Exploring Deep Learning Representations in NLP
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín OK)
  3. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., školitel (termín OK)
  4. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., (termín OK)
  5. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D., oponent (termín OK)
  6. prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., KTIML MFF UK (termín OK)
  7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., ÚTKL FF UK (termín OK)
  room S1, zarezervovaná zkouška proběhla
  středa 16. září 2022, 11:15 zkouška - Krubiński Mateusz , okruhy 1 + 2 (StatNLP) + 4 (MT), téma (dle SIS): : Multimodal summarization
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín OK)
  3. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., oponent (termín OK)
  4. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., (termín OK)
  5. doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D., školitel (termín OK)
  6. prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., KTIML MFF UK (termín OK)
  7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., ÚTKL FF UK (termín OK)
  room S1, zarezervovaná zkouška proběhla
  pátek 17. března 2023, 10:00 zkouška - Mgr. Lukáš Kyjánek, okruhy 1 + 7 (Language System Formal Description) + 9 (Variability of languages and basic notions of language typology), téma (dle SIS): Formalizace slovotvorného významu ve zdrojích jazykových dat
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín OK)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (termín OK)
  4. PhDr. Zikánová Šárka, Ph.D., (termín OK)
  5. Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D., školitelka (termín OK)
  6. prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (termín OK), oponent tezí, s oponováním souhlasil
  7. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK (termín OK)
  room S510 (zarezervovaná) zkouška proběhla
  pátek 17. března 2023, 11:30 zkouška - Mariia Anisimova, okruhy 1 + 7 (Language System Formal Description) + 9 (Variability of languages and basic notions of language typology), téma (dle SIS): : Argumentation in speeches of the Security Council of the United Nations Organizations
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín OK)
  3. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK (oponentka, s oponováním souhlasila, termín OK)
  4. PhDr. Zikánová Šárka, Ph.D., školitelka (termín OK)
  5. Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (termín OK)
  6. prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (termín OK)
  7. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., (termín OK)
  room S510 (zarezervovaná) zkouška proběhla
  čtvrtek 23. března 2023, 14:00 zkouška - Sourabrata Mukherjee, okruhy 1 + 2 (Basic statistical and machine learning approaches to Natural Language Processing) + 3 (Advanced Machine Learning), téma (dle SIS): Controllable natural language generation
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín OK)
  3. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., (termín OK)
  4. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., školitel (termín OK)
  5. RNDr. David Mareček, Ph.D., ÚFAL MFF UK (oponent, s oponováním souhlasil, termín OK)
  6. prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., KTIML MFF UK (termín OK)
  7. RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D., The MAMA AI (termín OK)
  room 510 (zarezervovaná) zkouška proběhla
  pátek 24. března 2023, 10:40 obhajoba - Mgr. Dušan Variš, školitel doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., disertace "Learning capabilities in Transformer Neural Networks"
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., ÚFAL MFF UK, předseda
  2. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., (termín OK)
  3. doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., školitel (termín OK)
  4. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., (termín OK)
  5. RNDr. David Mareček, Ph.D., ÚFAL MFF UK (termín OK)
  6. doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D., FIT ČVUT (termín OK)
  7. Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., FF UK (termín OK)
  oponenti:
  1. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., s oponováním souhlasil
  2. prof. Rico Sennrich, s oponováním souhlasil
  room S4, místnost zarezervovaná obhajoba proběhla
  pátek 8. září 2023, 9:00 zkouška - Mgr. Emil Svoboda,
  okruhy 1 + 7 (Language System Formal Description) + 9 (Variability of languages and basic notions of language typology),
  téma (dle SIS): Modelling compounds for multilingual language data resources
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín OK)
  3. Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (termín OK)
  4. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., ÚFAL MFF UK (s termínem souhlasil)
  5. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (s termínem souhlasil, oponování zváží, až uvidí teze)
  6. prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (s termínem souhlasil),
  room 510 (zarezervovaná) zkouška je připravená
  pátek 8. září 2023, 10:30 zkouška - Mgr. Ondřej Plátek,
  okruhy 1 + 3 (Advanced Machine Learning) + 6 (Speech Processing and Dialogue Systems),
  téma (dle SIS): New Evaluation Metrics for Spoken Dialogue Systems
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín OK)
  3. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., (termín OK)
  4. Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D., ÚFAL MFF UK (školitel, s termínem souhlasil)
  5. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (s oponováním souhlasil)
  6. prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (s termínem souhlasil),
  room 510 (zarezervovaná) zkouška je připravená
  pátek 8. září 2023, 12:30 zkouška - Mgr. Peter Polák,
  okruhy 1 + 3 (Advanced Machine Learning) + 4 (Machine Translation),
  téma (dle SIS): Robust Speech Translation
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín OK)
  3. Mgr. Martin Popel, Ph.D. (s termínem souhlasil)
  4. Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D. (s termínem souhlasil, s oponováním souhlasil)
  5. RNDr. Jan Cuřín, PhD., The MAMA AI (termín OK)
  6. prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., KDSS MFF UK (termín OK)
  room 510 (zarezervovaná) zkouška je připravená
  pátek 8. září 2023, 14:00 zkouška - Mgr. Dávid Javorský,
  okruhy 1 + 2 (Basic statistical and machine learning approaches to Natural Language Processing) + 3 (Advanced Machine Learning),
  téma (dle SIS): Global and Local Constraints for Neural Models of Natural Language Processing
  1. doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., předseda
  2. prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., (termín OK)
  3. doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D., (termín OK)
  4. Mgr. Martin Popel, Ph.D. (s termínem souhlasil, s oponováním souhlasil)
  5. RNDr. Jan Cuřín, PhD., The MAMA AI (termín OK)
  6. prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., KDSS MFF UK (termín OK)
  room 510 (zarezervovaná) zkouška je připravená