Valency

Title Type
CzEngClass: Contextually-based synonymy and valency of verbs in a bilingual setting Project
EngVallex - English valency lexicon linked to corpora Project
Functional Generative Description Project
PARSEME Project
PARSEME Project
PDT-Vallex: valency lexicon linked to Czech corpora Project
PDTSC 2.0 Project
Prague Czech-English Dependency Treebank Project
Prague English Dependency Treebank Project
Semantic Pattern Recognition Project
Slovakoczech NLP workshop Project
Strojový překlad se sémantickou informací Project
Systematic, economical and corpus-based description of valency properties of Czech deverbal nouns (theory and practice) Project
Valency Lexicon of Czech Verbs VALLEX Project
VPS-30-En: Verb Pattern Sample - 30 English Project
VPS-GradeUp Project
Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs Grant
Between Reciprocity and Reflexivity: The Case of Czech Reciprocal Constructions Grant
Centre for Language Research Infrastructure in the Czech Republic Grant
Contextually-based synonymy and valency of verbs in a bilingual setting Grant
Corpus-based Valency Lexicon of Czech Nouns Grant
Delving Deeper: Lexicographic Description of Syntactic and Semantic Properties of Czech Verbs Grant
Establishing and operating the Czech node of pan-European infrastructure for research (Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum) Grant
EuroMatrix Grant
PARSEME: Parsing a víceslovné výrazy – k jazykovědné přesnosti a výpočetní efektivitě ve zpracování přirozeného jazyka Grant
PARSEME: Parsing and Multiword Expressions Grant
Strojový překlad se sémantickou informací Grant
Systematic, economical and corpus-based description of valency properties of Czech deverbal nouns (theory and practice) Grant
Tools and data for Machine Translation between Related Languages Grant
ForFun 1.0 Tool