5.6. Souřadnost

Za souřadnost označujeme nezávislostní spojení dvou a více členů (doplnění nebo klauzí), které jsou na stejné úrovni a které stejným způsobem závisí na tomtéž řídícím členu.

Jako souřadně spojené členy zachycujeme následující typy spojení:

Obecná pravidla pro anotaci souřadných spojení jsou popsána v 5.6.1 - "Zachycení souřadnosti v tektogramatickém stromě".