7.19. Části textu označené pomocí grafických symbolů

V této sekci popisujeme, jakým způsobem je v tektogramatických stromech zachycen text v uvozovkách a mezi apostrofy (7.19.1 - "Text v uvozovkách"), v závorkách a mezi pomlčkami (7.19.2 - "Text v závorkách a mezi pomlčkami").

!!! Komplexně (pomocí speciálního atributu quot), je v PDT zachycen jen text v uvozovkách a mezi apostrofy. Text v závorkách a mezi pomlčkami žádným zvláštním způsobem zpracován nebyl.