7.17.5. Transpozice podřadicí spojky v částici

Podřadicí spojka, která nepřipojuje závislou slovesnou klauzi, ale plní v klauzi funkce jako částice (vyjadřuje modalitu, postoj mluvčího), není skryta, ale je reprezentována samostatným uzlem v tektogramatickém stromě, který je závislým uzlem efektivního kořene klauze, a má funktor ATT (nodetype=atom). Například:

Když.ATT ale vy to nevidíte dobře.

Pozor! Uzel pro podřadicí spojovací výraz nemá nikdy funktor PREC (viz 6.7.4 - "PREC").