5.12. Elipsy

Za elipsu považujeme případy, kdy v povrchové podobě věty není vyjádřen řídící nebo závislý člen nějakého doplnění, ve významu věty je však tento nevyjádřený člen obsažen.

Typy elipsy. Při tektogramatické anotaci rozlišujeme několik typů elipsy. Na nejvyšší rovině obecnosti je rozlišena:

V následujících dílčích sekcích popisujeme jednotlivé případy elipsy, podle pozice, která je elidována. Jsou to:

Elipsu aktuální a gramatickou lišíme zvlášť v rámci každého typu. Samostatně popisujeme elipsu závislých členů v souřadných spojení (viz 5.12.3 - "Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení"), která má svá vlastní specifika daná možností společného rozvití souřadně spojených členů.

Zachycení elipsy v tektogramatickém stromě. Elipsa se v tektogramatickém stromě zachycuje: