Studies in Computational and Theoretical Linguistics

Kolářová Veronika, Vernerová Anna, Klímová Jana: NomVallex I. Valenční slovník substantiv
KOLÁŘOVÁ VERONIKA, VERNEROVÁ ANNA, KLÍMOVÁ JANA (2020). NomVallex I. Valenční slovník substantiv. Copyright © Institute of formal and applied linguistics, Charles University in Prague. ISBN 978-80-88132-07-3. 234 pp.
PreviewBibTexBuy in Karolinum e-shop
Hajičová Eva: Syntax–Semantics Interface
HAJIČOVÁ EVA (2018). Syntax–Semantics Interface. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-3714-3. 294 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Zeman Daniel: The world of tokens, tags and trees
ZEMAN DANIEL (2018). The world of tokens, tags and trees. Copyright © Institute of formal and applied linguistics, Charles University in Prague. ISBN 978-80-88132-09-7. 158 pp.
PreviewBibTexBuy in Karolinum e-shop
Rysová Magdaléna: Diskurzní konektory v češtině: Od centra k periferii
RYSOVÁ MAGDALÉNA (2018). Diskurzní konektory v češtině: Od centra k periferii. Copyright © Institute of formal and applied linguistics, Charles University in Prague. ISBN 978-80-88132-05-9. 198 pp.
PreviewBibTexBuy in Karolinum e-shop
Veselovská Kateřina: Sentiment analysis in Czech
VESELOVSKÁ KATEŘINA (2017). Sentiment analysis in Czech. Copyright © Institute of formal and applied linguistics, Charles University in Prague. ISBN 978-80-88132-03-5. 159 pp.
PreviewBibTexBuy in Karolinum e-shop
Lopatková Markéta, Kettnerová Václava, Bejček Eduard, Vernerová Anna, Žabokrtský Zdeněk: Valenční slovník českých slovník VALLEX
LOPATKOVÁ MARKÉTA, KETTNEROVÁ VÁCLAVA, BEJČEK EDUARD, VERNEROVÁ ANNA, ŽABOKRTSKÝ ZDENĚK (2016). Valenční slovník českých slovník VALLEX. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-3542-2. 700 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Čech Radek: Tematická koncentrace textu v češtině
ČECH RADEK (2016). Tematická koncentrace textu v češtině. Copyright © Institute of formal and applied linguistics, Charles University in Prague. ISBN 978-80-88132-00-4. 236 pp.
PreviewBibTexBuy in Karolinum e-shop