Hlavním cílem projektu TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích je vytvoření anotačního schématu pro slovník českých diskurzních konektorů a – na základě anotovaného korpusu PDT – vytvoření pilotní verze tohoto slovníku.

Jednotlivým etapám řešení projektu jsou věnovány samostatné záložky:

 

2015

2016

2017

 

V další samostatné záložce je k dispozici dokumentace ke slovníku (v angličtině).

Aktuální (průběžně doplňovaná) verze slovníku je k dispozici on-line (s anglickým uživatelským rozhraním).