Hlavním cílem projektu je vytvoření anotačního schématu pro slovník českých diskurzních konektorů a – na základě anotovaného korpusu PDT – vytvoření pilotní verze tohoto slovníku.

Jednotlivým etapám řešení projektu jsou věnovány samostatné záložky:

 

2015

2016