PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 1.0

B. Pavučina

Tabulka B.1. Internetové odkazy

  Název odkazu (stručný popis) Adresa
  PROJEKTY  
Data a nástroje pro informační systémy (projekt zastřešující ČAK 1.0) http://ufal.mff.cuni.cz/rest
Morfologické značkování češtiny (souhrnný přehled) http://ufal.mff.cuni.cz/czech-tagging
  INSTITUCE  
Grantová agentura Akademie věd České republiky http://www.gaav.cz
Univerzita Karlova v Praze http://www.cuni.cz
Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze http://ufal.mff.cuni.cz
Akademie věd České republiky http://www.av.cz
Ústav pro jazyk český Akademie Věd české republiky http://mam.ujc.cas.cz/ujc
Ministerstvo školství a mládeže České republiky http://www.msmt.cz
  DATOVÉ ZDROJE, MANUÁLY  
csts DTD (vnitřní formát anotovaných dat založený na SGML) http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/ doc/data-formats/csts/html/DTD-HOME.html
Prague Markup Language (vnitřní formát anotovaných dat založený na XML) http://ufal.mff.cuni.cz/pml
Pražský závislostní korpus http://ufal.mff.cuni.cz/pdt
Manuál morfologického značkování PZK http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/ doc/manuals/en/m-layer/html/index.html
Manuál syntakticko-analytického značkování PZK http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/ doc/manuals/cz/a-layer/html/index.html
Manuál tektogramatického značkování PZK http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/ doc/manuals/cz/t-layer/html/index.html
Relax NG (XML schéma) http://www.relaxng.org
SGML http://www.w3.org/MarkUp/SGML/
XML http://www.w3.org/XML
  NÁSTROJE  
Bonito (grafická nadstavba korpusového manažeru) http://nlp.fi.muni.cz/projekty/bonito/
LAW (anotační morfologický editor) http://www.ling.ohio-state.edu/ ~hana/law.html
Netgraph (nástroj pro vyhledávání v závislostních korpusech) http://quest.ms.mff.cuni.cz/netgraph
STYX (cvičebnice češtiny založená na PZK) http://ufal.mff.cuni.cz/styx
TrEd (anotační syntaktický editor) http://ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred
TNT (Trigrams'n'Tags tagger) http://www.coli.uni-saarland.de/ ~thorsten/tnt/