PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 1.0

A. Zdroje textů

Tabulka A.1. Administrativní styl

soubor psaná forma   soubor mluvená forma
a01w Vyhláška č. 100   a16s Zelená vlna
a02w Hospodaření s domovním bytovým majetkem   a17s Zprávy o počasí
a03w Pracovní řád   a18s Přehled rozhlasových pořadů
a04w Národní pojištění 12/1977   a19s Hlášení v metru
a05w Kolektivní smlouvy – TIBA      
a06w Materiál – TIBA      
a07w Zpráva o činnosti Ústavu pro jazyk český      
a08w Metodické pokyny      
a09w Zápisy z porad      
a10w Závazky      
a11w Zápisy ze schůzí      
a12w Pokyny SÚRPMO      
a13w Pracovní návody, pokyny      
a14w Oběžníky Ústavu pro jazyk český      
a15w Zpráva o činnosti oddělení matematické lingvistiky      
a20w Hlášení v obchodním domě      

Tabulka A.2. Publicistický styl

soubor psaná forma   soubor mluvená forma
n01w Rudé právo   n53s Rozhlasové reportáže a rozhovory
n02w Svět práce   n54s Televizní komentáře
n03w Práce   n55s Zprávy čs. rozhlasu
n04w Československý rozhlas I.   n56s Televizní diskuse
n05w Mladá fronta   n57s Televizní zprávy a reportáže
n06w Československý rozhlas II.   n58s Rozhlasová diskuse
n07w Večerní Praha   n59s Televizní zprávy a lekce
n08w Československý sport   n60s Televizní diskuse a komentáře
n09w Svobodné slovo      
n10w Lidová demokracie      
n11w Obrana lidu      
n12w Týdeník aktualit      
n13w Zemědělské noviny      
n14w Gramorevue G 73      
n15w Tribuna      
n16w Záběr      
n17w Úder      
n18w Svoboda      
n19w Služba lidu      
n20w Zpravodaj TIBY      
n21w Nové Hradecko      
n22w Pochodeň      
n23w Technický týdeník      
n24w Horník a energetik      
n25w Sázavan      
n26w Čelákovický zpravodaj      
n27w Nové Klatovsko      
n28w Pravda      
n29w Průboj      
n30w Zpravodaj TIBY      
n31w Krkonošská Pravda      
n32w Školství a věda      
n33w Stráž lidu      
n34w Zbrojovák      
n35w Nová svoboda      
n36w Vlasta      
n37w Mladý svět      
n38w Naše rodina      
n39w Ahoj na sobotu      
n40w Květy      
n41w Signál      
n42w Zahrádkář      
n43w Film a doba      
n44w Melodie      
n45w Stadion      
n46w Věda a technika mládeži      
n47w Haló sobota      
n48w Svět socialismu      
n49w Zahradnické listy      
n50w Kino      
n51w Chovatel      
n52w Zápisník Z'73      

Tabulka A.3. Odborný styl

soubor psaná forma   soubor mluvená forma
s01w Dějiny české hudební kultury   s69s Divadelní přehlídka
s02w Motivace lidského chování   s70s Výklad Zákoníku práce
s03w Škola – opora socialismu   s71s Opera o Bratrech Karamazových (prof. dr.Václav Holzknecht)
s04w Jak rozumíme chemickým vzorcům a rovnicím   s72s Zpráva o cestě do Belgie (PhDr. Marie Těšitelová, DrSc.)
s05w Konflikty mezi lidmi   s73s Obecné otázky jazykové kultury
s06w Škoda 1000   s74s Provozní kontrola potrubí
s07w Pražský vodovod   s75s Modelování diod
s08w Nauka o materiálu   s76s Přenosové parametry
s09w Tranzistory řízené elektrickým polem   s77s O počtu koster jednoho grafu
s10w Pro půvab a eleganci   s78s Streptokoky
s11w Tisíciletý vývoj architektury   s79s Statické zajištění domu U Rytířů
s12w Polovodičová technika   s80s Problémy aerodynamiky závodních vozů
s13w Plazma, čtvrté skupenství hmoty   s81s Schůze vědecké rady ČSTV
s14w Nadhodnota a její formy   s82s Plenární schůze ROH / Pauzy váhání
s15w Určování efektivnosti za socialismu   s83s Seminář o houbách
s16w Stažlivost myokardu   s84s Česká filharmonie hraje a hovoří (Václav Neumann)
s17w K biologickým a psychologickým zřetelům výchovy   s85s Seminář o fotografii
s18w Poetika   s86s Působení hromadných sdělovacích prostředků
s19w Slovo a slovesnost 4/1973   s87s Ochrany v průmyslových závodech
s20w Sociologický časopis 3/1973   s88s Práce se čtenářem
s21w Teorie a empirie   s89s Dlouhodobé skladování masa
s22w Česká literatura   s90s Personalistika
s23w Československá informatika   s91s Archeologické nálezy v Toušeni (Jaroslav Špaček)
s24w Národopisné aktuality   s92s Přednáška o geografii
s25w Vlastivědný sborník moravský   s93s Úvod do dějin feudalismu
s26w Český lid   s94s Filosofie fyziky (RNDr. Jiří Mrázek, CSc.)
s27w Otázky lexikální statistiky   s95s O vývoji knihovnictví
s28w Památková péče 4/1974   s96s Základní podmínky pro pěstování zeleniny
s29w Základní a rekreační tělesná výchova 10/1974   s97s O výchově socialistické inteligence
s30w Společenské vědy ve škole 2/1974   s98s Petrologie sedimentů a reziduálních hornin
s31w Hospodářské právo   s99s Organizace a řízení vnitřního obchodu
s32w Sociální jistoty včera a dnes   s00s Rozbor situace v JZD
s33w Arbitrážní praxe      
s34w Filosofický časopis 5/1974      
s35w Československá psychologie      
s36w Společenská struktura a revoluce      
s37w Humanismus v naší filosofické tradici      
s38w Společnost – vzdělání – jedinec      
s39w Rozvoj osobnosti a slovesné umění      
s40w Ke kritice buržoasních teorií společnosti      
s41w Spisovný jazyk v současné komunikaci      
s42w Přirozený jazyk v informačních systémech      
s43w Česká literatura      
s44w NA      
s45w Vědeckotechnická revoluce a socialismus      
s46w Zesilovače se zpětnou vazbou      
s47w Teorie a počítače v geofyzice      
s48w Výzkum hlubinné geologické stavby Československa      
s49w Podstata hypnózy a spánek      
s50w Nukleární medicína      
s51w Hutnictví a strojírenství      
s52w Záruční lhůty potravinářských výrobků      
s53w Mineralogie      
s54w Ptáci      
s55w Elektronický obzor 6/1974      
s56w Teplárenství      
s57w Vědecko-technický rozvoj za socialismu      
s58w Jak na práce se stavebninami      
s59w NA      
s60w Obkládáme interiéry a fasády      
s61w Alpinkářův svět      
s62w Opravujeme a modernizujeme rodinný domek      
s63w Jak na práce s kovem      
s64w Astronomie      
s65w Pokroky matematiky, fyziky a astronomie      
s66w Elektrotechnický obzor      
s67w Hvězdářská ročenka      
s68w Lékařská fyzika