PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 1.0

8. Literatura

[Collins, 2002] Michael Collins: Discriminative Training Methods for Hidden Markov Models: Theory and Experiments with Perceptron Algorithms. EMNLP´2002, 2002.

[Čermák, Blatná, 2005] František Čermák, Renata Blatná: Jak využívat Český národní korpus. Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

[Hajič, 2004] Jan Hajič: Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech). Karolinum, Praha, 2004

[Hajič a kol., 2004] Jan Hajič, Jarmila Panevová, Eva Buráňová, Alevtina Bémová, Jan Štěpánek, Petr Pajas, Jiří Kárník: Anotace na analytické rovině. Návod pro anotátory. TR-2004-23, Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK, 2004.

[Hladká, 1994] Barbora Hladká: Programové nástroje pro anotování velkých textových korpusů. Diplomová práce, MFF UK, Praha, 1994

[Hladká, Králík, 2006] Barbora Hladká, Jan Králík: Proměny Českého akademického korpusu. Slovo a slovesnost, 67:179-194, 2006.

[Jelínek, Bečka, Těšitelová, 1961] Jaroslav Jelínek, Josef Václav Bečka, Marie Těšitelová: Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce (FSSDTČJ). SPN, Praha, 1961.

[Kopřivová, Kocek, 2000] Marie Kopřivová, Jan Kocek: Český národní korpus, úvod a příručka uživatele. Filozofická fakulta, UK, 2000.

[Kučera, 2006] Ondřej Kučera: Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého. Diplomová práce, MFF UK, Praha, 2006.

[Mikulová a kol., 2006] Marie Mikulová, Alevtina Bémová, Jan Hajič, Eva Hajičová, Jiří Havelka, Veronika Kolářová, Lucie Kučová, Markéta Lopatková, Petr Pajas, Jarmila Panevová, Magda Razímová, Petr Sgall, Jan Štěpánek, Zdeňka Urešová, Kateřina Veselá, Zdeněk Žabokrtský: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. TR-2005-28, Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK, 2005.

[Pajas, Štěpánek, 2005] Petr Pajas, Jan Štěpánek: A Generic XML-based Format for Structured Linguistic Annotation and its Application to the Prague Dependency Treebank 2.0. TR-2005-29, Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK, 2005.

[Savický, Hlaváčová, 2002] Petr Savický, Jaroslava Hlaváčová: Measures of Word Commonness. Journal of Quantitative Linguistics. Swets & Zeitlinger, Vol. 9, No. 3, pp. 215-231. 2002.

[Šmilauer, 1972] Vladimír Šmilauer: Nauka o českém jazyku. Praha, 1972

[Votrubec, 2005] Jan Votrubec: Volba vhodné sady rysů pro morfologické značkování češtiny. Diplomová práce, MFF UK, Praha, 2005

[Hana, Zeman, 2005] Jiří Hana, Daniel Zeman, Jan Hajič, Hana Hanová, Barbora Hladká, Emil Jeřábek: Manual for Morphological Annotation. TR-2005-27, Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK, 2005.