PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 1.0

7. Poděkování

Práce na Českém akademickém korpusu verze 1.0 byla podporována těmito organizacemi:

  • Grantová agentura Akademie věd České republiky, granty č. 1ET101120413, 1ET101120503,

  • Ministerstvo školství a mládeže České republiky, granty č. VS96151, LN00A063,

  • Grantová agentura České republiky, grant č. 405/96/K214,

  • výzkumné fondy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

  • Univerzita Karlova v Praze.