PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 1.0

C. Popis lemmat

Obecný tvar lemmatu je lemma_:P1_;P2_,P3_^(K), kde lemma je vlastní lemma a P1, P2, P3, K jsou nepovinné doplňkové informace.

Tabulka C.1. Struktura doplňkových informací lemmat

označení oddělovač popis vysvětlivky
P1 : morfosyntaktický příznak slovní druh nebo jeho bližší určení
P2 ; sémantický příznak obecná sémantická kategorie
P3 , stylový příznak stylové zařazení lemmatu
K ^ komentář vysvětlivka, způsob odvození, jiný komentář

Tabulka C.2. Morfosyntaktické příznaky lemmat

Hodnota Popis
B zkratka
T verbum imperfectum (nedokonavé sloveso)
W verbum perfectum (dokonavé sloveso)

Tabulka C.3. Sémantické příznaky lemmat

Hodnota Popis
E příslušník národa, obyvatel území
G zeměpisný název
H chemie
K společnost, organizace, instituce
L přírodní vědy
R výrobek
S příjmení
U lékařství
Y křestní jméno
b ekonomie, finance
c výpočetní technika a elektronika
g technologie
j právo
m ostatní vlastní jména
o specifikace barev
p politika, vláda, armáda
u kultura, vzdělávání, umění, další vědy
w sport
y koníčky, volný čas, cestování
z ekologie, životní prostředí

Tabulka C.4. Stylové příznaky lemmat

Hodnota Popis
a zastaralé
e expresivní
h hovorové
l slangové, hantýrka
n nářečí
s knižní
t cizí slovo
v vulgární
x zastaralý pravopis, pravopisná chyba

Tabulka C.5. Příklady

lemma doplňkové informace vysvětlivky
Abchaz _;E příslušník národa
Agned _;Y_,t křestní jméno|cizí slovo
dobromysl _;L přírodní vědy
dementi _,t cizí slovo
FFUK _:B_;K_;u-^(Filozof._fakulta_Univerzity_Karlovy) zkratka|instituce|kultura, vzdělávání|vysvětlení zkratky
líně _^(*1ý) odvození: odtrhni od konce 1 znak, nahraď ho znakem „ý“ a vznikne lemma, ze kterého je „líně“ odvozeno, tedy „líný“