PRALINKA

Lingvistický korespondenční seminář

ÚFAL MFF UK, Praha

Vítejte na stránkách Pralinky

Co je Pralinka?

Pralinka, neboli Pravé lingvistické korespondenční alotrium, byl lingvistický korespondenční seminář. Pravidelně vycházel sešítek se zajímavými jazykovými úlohami a hříčkami. Řešitelé z řad středoškoláků je potom řeší a svoje řešení pošlou zpátky organizátorům, kteří je ohodnotí. Baví-li vás jazyk, baví-li vás hádanky, pak jste tu správně!

Fungování Pralinky bylo na podzim 2015 pozastaveno pro nedostatek organizátorů, kteří soustředí své síly kolem České lingvistické olympiády. Pokud máte zájem pomoci Pralinku oživit, neváhejte se ozvat na její kontakt.

Jednou ročně Pralinka pořádala soustředění, kde se řešitelé s námi organizátory i mezi sebou seznámili osobně. Na soustředění je vždycky spousta zábavy, rozhodně stojí za to!

Odborným garantem semináře je Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Více o Pralince...

Aktuality

Fungování Pralinky pozastaveno

Milí řešitelé a příznivci,
s šestým ročníkem se s vámi na neurčitě dlouhou dobu loučí i samotná Pralinka. Organizátorský tým se dlouhodobě soustřeďuje na organizaci České lingvistické olympiády a na Pralinku již nezbývalo tolik času, kolik by bylo třeba. Mrzí nás to a doufáme, že alespoň účastí v ČLO zůstanete lingvistice nakloněni.

Honza Š. | 1. 10. 2015

Archiv aktualit

Aktuální číslo