PRALINKA

Lingvistický korespondenční seminář

ÚFAL MFF UK, Praha

Česká lingvistická olympiáda

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je nová soutěž pro české středoškoláky s lingvistickým zaměřením. Jejím cílem je zvýšení zájmu středoškoláků o jazyky a jejich zkoumání, jakož i výběr těch nejlepší pro reprezentaci Česka na Mezinárodní lingvistické olympiádě (ILO).

Podrobnosti o soutěži (včetně popisu, jak je možné se zapojit, ať už jako student, nebo jako učitel) najdete na stránkách ČLO lingol.cz.

ČLO a Pralinka

Pralinka a ČLO jsou spolu úzce propojeny především díky svým organizačním týmům. Řada organizátorů totiž působí v obou soutěžích.

Česká lingvistická olympiáda vznikla do značné míry ze snahy organizátorů Pralinky vyslat své nejlepší řešitele do mezinárodního klání (na IOL). Postupně se tato iniciativa přerodila v samostatnou soutěž, byvše zaštítěna FF a MFF UK.

Přihlásit se

Pokud již jsi řešitelem nebo organizátorem Pralinky, přihlas se zde.

Kontakt

Pokud by tě cokoli kolem Pralinky zajímalo a nenašel jsi uspokojivou odpověď zde nebo v aktuálním čísle, neváhej a napiš nám na adresu pralinka@ufal.mff.cuni.cz.

Jsme na Facebooku

Pokud používáš Facebook, můžeš nás na něm najít jako skupinu PRALINKA a sledovat aktuální dění.