PRALINKA

Lingvistický korespondenční seminář

ÚFAL MFF UK, Praha

PRAvé LINgvistické Korespondenční Alotrium

Co je Pralinka?

Pralinka, neboli Pravé lingvistické korespondenční alotrium, byl lingvistický korespondenční seminář. Pravidelně vycházel sešítek se zajímavými jazykovými úlohami a hříčkami. Řešitelé z řad středoškoláků je potom řeší a svoje řešení pošlou zpátky organizátorům, kteří je ohodnotí. Baví-li vás jazyk, baví-li vás hádanky, pak jste tu správně!

Fungování Pralinky bylo na podzim 2015 pozastaveno pro nedostatek organizátorů, kteří soustředí své síly kolem České lingvistické olympiády. Pokud máte zájem pomoci Pralinku oživit, neváhejte se ozvat na její kontakt.

Jednou ročně Pralinka pořádala soustředění, kde se řešitelé s námi organizátory i mezi sebou seznámili osobně. Na soustředění je vždycky spousta zábavy, rozhodně stojí za to!

Odborným garantem semináře je Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Trochu podrobněji

Pralinka se inspiruje léty ověřeným modelem korespondenčního semináře, kterých MFF UK pořádá celou škálu (viz Pralinka doporučuje). Organizátoři vydávají několik čísel ročně, zpravidla obsahující pět až deset zadání problémů (v Pralince máme tradičně pět úložek a jedno témátko, o tom viz níže). Středoškoláci, kteří se k semináři dostali přes svého učitele matematiky/fyziky/češtiny/…, přes kamaráda nebo z vlastní iniciativy, se zamyslí nad některými ze zadaných úložek a svoje řešení pošlou zpátky buď pozemní, či elektronickou poštou. Organizátoři mají radost, že se jejich úložku někdo pokusil řešit! Potom sami sepíší tzv. autorské řešení, čili takové řešení, jaké si ke svojí úložce představovali. Také rozdají body řešitelům za jejich řešení. Autorská řešení spolu se zadáním nových úložek potom vytvoří nové číslo. To se zveřejní a zároveň se těm, kteří poslali svoje řešení, pošle jejich řešení opravené zpátky.

Úlohy Pralinky

V Pralince zadáváme 5 úložek a 1 tzv. témátko. Témátko, jak název napovídá, spíše předestírá problematiku, ke které mají řešitelé napsat svoje postřehy a nápady, nežli specifický problém, který je třeba vyřešit. Témátko se zadá v prvním čísle a vine se Pralinkou po zbytek ročníku. Příspěvky shromážděné před uzávěrkou každého čísla si autor témátka projde, oboduje a vytvoří nové „zadání“ témátka. To může být jeho vlastní text nebo kompilace příspěvků od řešitelů. Témátko se tím v každém dalším čísle posouvá o kus dál, řešitelé do něj pronikají hlouběji a aktuální náměty, nad čím se v rámci témátka zamyslet, se mění a vyvíjejí.

Narozdíl od témátka, příhodného pro řešitele, kteří řeší Pralinku od prvního čísla aktuálního ročníku a témátko sledují, 5 ostatních úložek je jednorázových a sebeobsažných. Do Pralinky se tedy můžete připojit třeba i jen na poslední číslo. (Není také rozhodně podmínkou vyřešit všechny úlohy v čísle; za to se vůbec není třeba stydět, každému více sedí jiné typy úloh.)

Soustředění

Někdy koncem školního roku se koná soustředění. U malých seminářů, mezi něž Pralinka rozhodně patří, jsou na soustředění zváni všichni, kteří poslali byť jen jedno jediné řešení během aktuálního ročníku. U větších seminářů by takto soustředění bylo nezvladatelné, tam se proto zve jenom nejlepších 30 až 40 řešitelů podle toho, kolik v aktuálním ročníku získali celkem bodů. To svědčí o tom, že je o co stát. Soustředění nabízejí směsici her a odborných přednášek a setkání s lidmi, kteří mají podobné zájmy. Je to skvělý způsob, jak strávit čas zábavně, pobavit se s organizátory o veškerých aspektech lingvistiky nebo si najít bezvadné kamarády – soustředění může být pro každého jiné, ale všichni si je chválí.

ČLO

Pralinka je také přes svůj organizační tým propojena s nově vznikající Českou lingvistickou olympiádou (ČLO). Ta má již za sebou první celostátní kolo a úspěšně se rozvíjí jako plnohodnotná středoškolská soutěž. Slouží také jako "odrazový můstek" pro postup na Mezinárodní lingvistickou olympiádu (ILO či IOL). Pokud se tudíž chcete na ČLO dobře připravit a zvýšit tak svoje šance na ILO, je Pralinka ideální volbou!

Stránky ČLO najdete na lingol.cz. Více o roli Pralinky vůči ČLO pak najdete na naší stránce Pralinka a ČLO.

Přihlásit se

Pokud již jsi řešitelem nebo organizátorem Pralinky, přihlas se zde.

Kontakt

Pokud by tě cokoli kolem Pralinky zajímalo a nenašel jsi uspokojivou odpověď zde nebo v aktuálním čísle, neváhej a napiš nám na adresu pralinka@ufal.mff.cuni.cz.

Jsme na Facebooku

Pokud používáš Facebook, můžeš nás na něm najít jako skupinu PRALINKA a sledovat aktuální dění.