PRALINKA

Lingvistický korespondenční seminář

ÚFAL MFF UK, Praha

Organizátoři

... pokud vás zajímá, kdo sedí na druhém konci drátu. My, zastávající podstatnou část existence Pralinky, visíme níže: