PRALINKA

Lingvistický korespondenční seminář

ÚFAL MFF UK, Praha

Pralinka děkuje

Dá se říci, že Pralinka byla počata na Letní škole lingvistiky v Dačicích v létě 2008. Tam tehdy zavítal i samotný děkan FF UK, Michal Stehlík, a nám, kteří jsme o lingvistickém semináři smýšleli jen velmi nereálně, dodal potřebnou kuráž a přislíbil podporu. Dali jsme tedy dohromady organizační tým a vznikla první sada úložek.

Pan děkan ovšem nebyl jediný, na nějž jsme se záhy se žádostí o podporu obrátili. Chtěli jsme, aby o nás věděly fakulty a ústavy UK, které se lingvistice věnují. Požádali jsme tedy o spolupráci MFF a její ÚFAL a FF a její ústavy ÚLUG, a ÚČJTK. Všichni oslovení nápad lingvistického semináře uvítali a byli ochotní Pralinku podporovat.

Se všemi těmito ústavy v zádech se Pralinka konečně rozhoupala a sestavila první sadu úložek. Ty ovšem bylo potřeba někomu rozdělit – potenciálním řešitelům. A protože na MFF je dobře zažitá tradice korespondenčních seminářů, bylo pro Pralinku nejjednodušší se k nim přiřadit. Od prvního čísla (nultého ročníku) posud je Pralinka za svůj hladký průběh vděčná paní Aleně Havlíčkové, která velí OVVP MFF a která vlastně poprvé zajistila spojení Pralinky s řešiteli.

Po krátké době Pralinka přestala hledat podporu u všech známých a zainteresovaných, protože nechtěla všechny pořád obtěžovat a naopak potřebovala konkrétní pomoc hned na několika frontách. Tuto pomoc zahrnující tisknutí sešítků, hostování webových stránek a oficiální záštitu vůči MFF Pralinka našla u ÚFAL. Roli oficiálního vedoucího Pralinky přijal Jan Hajič starší, vedoucí ÚFAL.

V současné době Pralinka nadále nejvíce staví na podpoře od ÚFAL a OVVP MFF. Důležitý vklad do semináře ale také přinesl Radek Skarnitzl (FÚ) svými fonetickými úložkami. Při přípravách na první národní kolo lingvistické olympiády, které Pralinka letos pořádá, také ochotně nabídla pomoc Eva Lehečková (ÚČJTK).

Všem jednotlivcům i ústavům zmíněným výše ať explicitně, či implicitně vřele děkujeme!

Přihlásit se

Pokud již jsi řešitelem nebo organizátorem Pralinky, přihlas se zde.

Kontakt

Pokud by tě cokoli kolem Pralinky zajímalo a nenašel jsi uspokojivou odpověď zde nebo v aktuálním čísle, neváhej a napiš nám na adresu pralinka@ufal.mff.cuni.cz.

Jsme na Facebooku

Pokud používáš Facebook, můžeš nás na něm najít jako skupinu PRALINKA a sledovat aktuální dění.