7.13.1. Negační a afirmační výrazy jako rematizátory

Negační a afirmační výrazy interpretujeme jako rematizátory ve dvou případech:

K hranici mezi rematizátorem a výrazem modifikujícím souřadicí spojovací výraz u negačních výrazů viz 7.13.3 - "Negační výrazy jako výrazy modifikující význam souřadicího spojovacího výrazu".

Další pravidla (pokud jde o hodnoty atributu tfa a postavení rematizátorů v tektogramatickém stromě) viz 9.6 - "Rematizátory".

Obrázek 7.272. Negační morfém jako rematizátor

Negační morfém jako rematizátor

Petr neparkoval na parkovišti. (Jel po silnici.).

Obrázek 7.273. Negační morfém jako rematizátor

Negační morfém jako rematizátor

Karel nepsal milostné dopisy Kláře. (Místo toho šel ven.)

Obrázek 7.274. Negační morfém jako rematizátor

Negační morfém jako rematizátor

Karel nepsal milostné dopisy Kláře. (Psal je Aleně.)

Obrázek 7.275. Negační morfém jako rematizátor

Negační morfém jako rematizátor

Karel nepsal milostné dopisy Kláře. (Psal referát do školy.)

Obrázek 7.276. Negační morfém jako rematizátor

Negační morfém jako rematizátor

Karel nepsal milostné dopisy Kláře. (Jenom obchodní.)

Obrázek 7.277. Negační částice jako rematizátor

Negační částice jako rematizátor

Petr přišel, ale Karel ne.

Obrázek 7.278. Afirmační částice jako rematizátor

Afirmační částice jako rematizátor

Petr nepřišel, ale Karel ano.

Obrázek 7.279. Afirmační částice jako rematizátor

Afirmační částice jako rematizátor

(Napsal to Jirka?) Pokud ano, pošli mi to.