9.6.4. Specifické konstrukce s rematizátory

Pro konstrukce s rematizátory platí obecně základní pravidla (viz 9.6.2 - "Základní pravidla o umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě" a 9.6.3 - "Kontextová zapojenost rematizátorů"). Pro některé specifické případy jsou rozšířena o další instrukce. Jedná se o tyto specifické konstrukce:

Pozor! Specifická pravidla jsou zavedena také pro konstrukce s negačními a afirmačními rematizátory, ta jsou popsána v 7.13.1 - "Negační a afirmační výrazy jako rematizátory".

9.6.4.1. Rematizátor v souřadném spojení

V dosahu rematizátoru může být i celé souřadné spojení (větné, nebo členské).

Pokud má rematizátor v dosahu celé souřadné spojení, je uzel reprezentující rematizátor nejbližší levou sestrou kořene souřadné struktury. Srovnej:

 • Byli tam jenom.RHEM Petr a Pavel.

  V dosahu rematizátoru je celé koordinační spojení Petr a Pavel. Uzel reprezentující rematizátor bude nejbližší levou sestrou kořene souřadné struktury, uzlu pro spojku a. Srov. obr. 9.51.

 • Přijde jen.RHEM tehdy, když mu zavolají nebo mu napíší.

  V dosahu rematizátoru je celé koordinační spojení když mu zavolají nebo mu napíší. Uzel reprezentující rematizátor bude nejbližší levou sestrou kořene souřadné struktury, uzlu pro spojku nebo.

Obrázek 9.51. Rematizátor v souřadném spojení

Rematizátor v souřadném spojení

Byli tam jenom Petr a Pavel.

K homonymii mezi rematizátorem a výrazy modifikujícími souřadicí spojovací výrazy viz 9.6.1.3 - "Homonymie: rematizátor - výraz modifikující souřadicí spojovací výraz".

9.6.4.2. Rematizátor v substantivní skupině

V substantivní skupině se rematizátor může vyskytovat v nekontaktní pozici vůči kontextově nezapojenému výrazu (úseku věty), který má v dosahu, protože přívlastky, zejména genitivní, stojí v povrchové podobě věty zpravidla v kontaktní pozici se svým řídícím členem a rematizátor jde mezi ně vsunout pouze v některých příznakových případech. Srovnej:

Chtěl jsem sklenici jen vody.

Chtěl jsem červené jen auto.

Mezi rematizátor a kontextově nezapojené výrazy se tak mohou dostat kontextově zapojené výrazy. V tektogramatickém stromě je uzel reprezentující rematizátor vždy nejbližší levou sestrou prvního uzlu reprezentujícího výraz, který má rematizátor v dosahu, a to i tehdy, stojí-li rematizátor v povrchové podobě věty v nekontaktní pozici s tímto výrazem. Srovnej:

 • (Nerozšlápl jsem sklenici.) Rozšlápl jsem jen.RHEM [tfa=f] brýle [tfa=f] náměstka [tfa=f] ministra [tfa=f] vnitra [tfa=f]

  V dosahu rematizátoru je celý úsek brýle náměstka ministra vnitra. Uzel reprezentující rematizátor bude zachycen jako nejbližší levá sestra prvního uzlu reprezentujícího výraz, který má rematizátor ve svém dosahu, tj. jako nejbližší levá sestra uzlu pro substantivum brýle. Srov. obr. 9.52.

 • (Nerozšlápl jsem brýle náměstka ministra spravedlnosti.) Rozšlápl jsem jen.RHEM [tfa=f] brýle [tfa=t] náměstka [tfa=t] ministra [tfa=t] vnitra [tfa=f]

  V dosahu rematizátoru je jen atribut vnitra. Uzel reprezentující rematizátor bude zachycen jako nejbližší levá sestra prvního uzlu reprezentujícího výraz, který má rematizátor ve svém dosahu, tj. jako nejbližší levá sestra uzlu pro substantivum vnitro. Srov. obr. 9.53.

 • (Nerozšlápl jsem brýle prezidenta.) Rozšlápl jsem jen.RHEM [tfa=f] brýle [tfa=t] náměstka [tfa=f] ministra [tfa=f] vnitra [tfa=f]

  V dosahu rematizátoru je atribut náměstka ministra vnitra. Uzel reprezentující rematizátor bude zachycen jako nejbližší levá sestra prvního uzlu reprezentujícího výraz, který má rematizátor ve svém dosahu, tj. jako nejbližší levá sestra uzlu pro substantivum náměstek. Srov. obr. 9.54.

 • (Nerozšlápl jsem brýle ministra vnitra.) Rozšlápl jsem jen.RHEM [tfa=f] brýle [tfa=t] náměstka [tfa=f] ministra [tfa=t] vnitra [tfa=t]

  V dosahu rematizátoru je atribut náměstka. Dosah rematizátoru na další závislé doplnění je nejasný (bude třeba ověřit předpoklad, že kontextová zapojenost vyřazuje závislé uzly z dosahu rematizátoru). Uzel reprezentující rematizátor bude zachycen jako nejbližší levá sestra prvního uzlu reprezentujícího výraz, který má rematizátor ve svém dosahu, tj. jako nejbližší levá sestra uzlu pro substantivum náměstek. Srov. obr. 9.55.

Obrázek 9.52. Rematizátor v substantivní skupině

Rematizátor v substantivní skupině

(Nerozšlápl jsem sklenici.) Rozšlápl jsem jen brýle náměstka ministra vnitra.

Obrázek 9.53. Rematizátor v substantivní skupině

Rematizátor v substantivní skupině

(Nerozšlápl jsem brýle náměstka ministra spravedlnosti.) Rozšlápl jsem jen brýle náměstka ministra vnitra.

Obrázek 9.54. Rematizátor v substantivní skupině

Rematizátor v substantivní skupině

(Nerozšlápl jsem brýle prezidenta.) Rozšlápl jsem jen brýle náměstka ministra vnitra.

Obrázek 9.55. Rematizátor v substantivní skupině

Rematizátor v substantivní skupině

(Nerozšlápl jsem brýle ministra vnitra.) Rozšlápl jsem jen brýle náměstka ministra vnitra.