6.7.5. RHEM

Definice funktoru RHEM

Funktor RHEM (rhematizer) je funktor pro takový atomický uzel, který reprezentuje rematizátor.

Definici rematizátorů viz 9.6 - "Rematizátory".

Formy. Základní formy rematizátorů jsou:

Formální vyjádření rematizátorů je podrobněji popsáno v 9.6 - "Rematizátory", zde jsou též uvedena pravidla anotace rematizátorů.

Obrázek 6.46. Funktor RHEM

Funktor RHEM

Jen on o tom nevěděl nic.

6.7.5.1. Hraniční případy u funktoru RHEM

Hranice s funktory MOD, ATT, CM a s funktory pro adverbiální doplnění. Slova, která mohou být rematizátory, jsou často homonymní, zvláště s modálními výrazy a s některými příslovečnými určeními. K hraničním případům viz 9.6.1 - "Výrazy ve funkci rematizátorů".