6.11. Funktor pro doplněk (COMPL)

Vzhledem ke specifickým vlastnostem doplňku, které nelze přisoudit žádnému jinému volnému doplnění, vyčleňujeme funktor pro doplněk jako zvláštní funktor a nepřiřazujeme jej do žádné širší skupiny funktorů. Funktor pro doplněk má hodnotu COMPL.

Definice funktoru COMPL

Funktor COMPL (complement) je funktor pro doplněk (pro fakultativní volné doplnění, které má dvojí sémantický vztah).

K doplňku viz 5.10 - "Doplněk (dvojí závislost)".

Formy. Doplněk se vyjadřuje:

Obrázek 6.60. Funktor COMPL

Funktor COMPL

Hosté odcházeli spokojeni.

Obrázek 6.61. Funktor COMPL

Funktor COMPL

Hráči odcházeli ze hřiště nepřemoženi.

Obrázek 6.62. Funktor COMPL

Funktor COMPL

Sledoval ho, jak se chová k mladším spolužákům.