5.10.3. Doplněk vyjádřený závislou klauzí

Doplněk může být vyjádřený i závislou klauzí připojenou vztažným příslovcem jak. Závislá klauze tu nahrazuje typickou pozici doplňkového infinitivu nebo adjektiva. Funktor COMPL má uzel pro řídící sloveso závislé klauze, který závisí na uzlu pro řídící sloveso klauze řídící. V atributu compl.rf je uveden zpravidla identifikátor patientu slovesa v řídící klauzi.

Aktor (subjekt) řídícího slovesa závislé doplňkové klauze je vždy jednoznačný, proto má t-lema aktoru hodnotu #Cor a kontrolorem je tu opět zpravidla patiens řídícího slovesa (viz 8.2.3 - "Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřených slovesnou formou").

Příklady:

Matka našla dítě, jak spí.COMPL obr. 5.182

Kamera americké televizní stanice zabírá několik poslanců Federálního shromáždění z komise 17. listopadu, jak otevírají.COMPL krabici dokumentů Státní bezpečnosti.

Obrázek 5.182. Doplněk vyjádřený závislou klauzí

Doplněk vyjádřený závislou klauzí

Matka našla dítě, jak spí.