6.11.1. Hraniční případy u funktoru COMPL

Hranice s aktanty a ostatními volnými doplněními. Doplněk je třeba odlišit zejména od dvou případů, které jako doplňky nezachycujeme: od valenčních doplnění s dvojí sémantickou závislostí a od volných doplnění s nejednoznačnými závislostními vztahy. K tomu viz 5.10 - "Doplněk (dvojí závislost)".

Hranice mezi funktory způsobené multifunkčností spojky "jako". Funktor COMPL může hraničit s funktorem pro srovnání (CPR; viz 6.6.2 - "CPR"), a dokonce i s funktory pro význam souřadných spojení - s funktorem CONJ (viz 6.12.1.3 - "CONJ") a s funktorem APPS (viz 6.12.2 - "Funktor pro apozici (APPS)"). Často i velmi neostrá hranice je způsobena multifunkčností spojovacího výrazu jako, který se užívá pro realizaci všech zmíněných funktorů. Více viz 7.17.4 - "Spojky "než" a "jako"".