6.9.2. CONTRD

Definice funktoru CONTRD

Funktor CONTRD (contradiction) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje konfrontační pozadí pro děj (nebo stav) vyjádřený řídícím slovem.

Konfrontace se obvykle provádí takovým způsobem, že na pozadí jednoho faktu (vyjádřeného klauzí) vystupuje odlišný nebo protikladný fakt (též vyjádřený klauzí) do popředí jako reliéf. Volné doplnění s funktorem CONTRD se tedy zpravidla realizuje slovesnou klauzí. Charakteristická je tu paralelní syntaktická struktura mezi klauzí řídící a klauzí závislou.

Formy. Formálně se doplnění s funktorem CONTRD vyjadřuje závislou klauzí uvozenou podřadicí spojkou zatímco:

Obrázek 6.51. Funktor CONTRD

Funktor CONTRD

Zatímco loni prý v premiéře proti Samprasovi hrál chaoticky, nyní už měl plán.

6.9.2.1. Hraniční případy u funktoru CONTRD

Hranice s funktorem TPAR. Podřadicí spojka zatímco může vedle závislé klauze s významem funktoru CONTRD připojovat i závislou klauzi s významem časového funktoru TPAR (viz 6.3.7 - "TPAR"). Rozhodnutí pro jeden z těchto dvou funktorů může být někdy problematické, neboť dva současně probíhající děje (funktor TPAR) mohou být vůči sobě zároveň i v ostré konfrontaci (funktor CONTRD). Konfrontační význam u závislé klauze připojené spojkou zatímco vidíme vždy tam, kde děje, vyjádřené v obou klauzích (řídící i závislé), nejsou děje paralelní, současně probíhající. Tam, kde se jedná o dva současně probíhající děje (třebas protikladné), má efektivní kořen závislé klauze funktor TPAR. Srov.:

  • Zatímco Sparta v druhé třetině vedla.CONTRD , nakonec odcházela se svěšenou hlavou.

  • Zatímco já jsem celý den tvrdě pracovala.TPAR , ty jsi jen lenošila.

K závislým klauzím připojeným spojkou zatímco viz i 5.5.4.2.2 - "Konstrukce se spojovacím výrazem "zatímco"".

Hranice s funktorem CONFR. Sémanticky má funktor CONTRD velmi blízko ke koordinačnímu funktoru CONFR (viz 6.12.1.2 - "CONFR"). U funktoru CONTRD se však význam konfrontace vyjadřuje determinačně (hypotakticky), funktor CONFR je naopak vyhrazen pro případy konfrontace vyjádřené koordinačně (paratakticky). Srov.:

  • Zatímco loni prý v premiéře proti Samprasovi hrál.CONTRD chaoticky, nyní už měl plán.

  • Loni prý v premiéře proti Samprasovi hrál chaoticky, kdežto.CONFR nyní už měl plán.

K ekvivalenci mezi funktory pro koordinaci a funktory pro závislá doplnění viz i 5.6.2 - "Koordinace a apozice".

Hranice s dalšími funktory (zejména s funktorem COND). Význam konfrontačního pozadí (vyjádřeného hypotakticky) je možné vidět i u závislých klauzí připojených podřadicími spojkami jestliže, aby, když. V těchto klauzích je však význam konfrontačního pozadí výrazně překryt významem podřadicí spojky (významem podmínky, účelu, časového určení), dáváme zde proto přednost funktorům pro tyto významy. Srov.:

  • Jestliže dnes za surové dříví z jednoho hektaru smrkového lesa může utržit.COND asi 350 tisíc korun, zhruba 140 tisíc korun z toho musí vynaložit na založení dalšího porostu.

Více k tomu viz 5.5.4.2 - "Nepravé závislé klauze spojkové".