6.9. Funktory pro specifická (nová) doplnění

V této sekci popisujeme funktory, které náležejí specifickým doplněním, která nejsou tradičně zařazována do syntaktických popisů. Do jednotlivých významových skupin funktorů (například funktor BEN k funktorům pro vyjádření způsobu a jeho specifických variant) nejsou tyto funktory prozatím zařazeny.

Seznam funktorů specifických (nových) doplnění