6.4. Funktory místa

Funktory místa představují soubor sémanticky diferencovaných funktorů pro volná doplnění, která označují v širokém smyslu místo (umístění nebo směr v prostoru), k němuž se vztahuje obsah řídícího slova. Jednotlivé funktory jsou od sebe odlišeny podle toho, na jakou otázku po určení místa odpovídají.

Seznam funktorů místa

Funktory místa lokalizují zejména děje nebo stavy, rozvíjejí proto především slovesa, substantiva a adjektiva označující děj. Mohou však přímo rozvíjet i nedějová substantiva (například: stůl v pokoji.LOC; kamínek z moře.DIR1).

Sekce o jednotlivých funktorech místa zde řadíme abecedně podle zkratek pro funktory.