5.5. Závislé slovesné klauze

Základní typy spojování slovesných a neslovesných klauzí závislostními a nezávislostními vztahy jsou popsány v 5.4.3 - "Spojování slovesných a neslovesných klauzí". V této sekci popisujeme zásady anotace spojení dvou slovesných klauzí ve vztahu závislosti (v podřadném souvětí).

V podřadném souvětí, ve spojení dvou a více slovesných klauzí vztahem závislosti, rozlišujeme:

Efektivní kořen závislé klauze závisí v tektogramatickém stromě vždy na efektivním kořenu doplnění, které závislá klauze determinuje. Determinuje-li závislá klauze obsah celé řídící klauze, závisí efektivní kořen závislé klauze na efektivním kořenu klauze řídící.

Druhy závislých slovesných klauzí. Rozlišujeme tři druhy závislých slovesných klauzí a odlišujeme je v anotaci:

V následujících sekcích popisujeme některá dílčí pravidla spojená s anotací závislých slovesných klauzí: