5.4.3. Spojování slovesných a neslovesných klauzí

Slovesné a neslovesné klauze se vzájemně spojují, a to buď vztahem závislosti, nebo se jedná o spojení nezávislostní (zejména o souřadnost).

Nezávislost. Rozlišujeme několik případů spojení slovesných a neslovesných klauzí v nezávislostních vztazích:

Závislost. Základním typem spojení klauzí závislostními vztahy je:

Specifické případy závislostních vztahů:

Obrázek 5.32. Souřadné spojení dvou nominativních klauzí

Souřadné spojení dvou nominativních klauzí

Jan Novák, Brno.

Obrázek 5.33. Souřadné spojení dvou citoslovečných klauzí

Souřadné spojení dvou citoslovečných klauzí

Cha, cha.

Obrázek 5.34. Souřadné spojení nominativní klauze se slovesnou klauzí

Souřadné spojení nominativní klauze se slovesnou klauzí

Recenze knihy: Novou knihou jsou Rozbité obrazy.

Obrázek 5.35. Spojení citoslovečné klauze se slovesnou klauzí

Spojení citoslovečné klauze se slovesnou klauzí

Ejhle, to byla právě ta kapička.

Obrázek 5.36. Spojení citoslovečné klauze s nominativní klauzí

Spojení citoslovečné klauze s nominativní klauzí

Ach, ta prožluklá jména.

Obrázek 5.37. Spojení vokativní klauze se slovesnou klauzí

Spojení vokativní klauze se slovesnou klauzí

Pane, nehodlám tu zůstat déle.