8.2. Gramatická koreference

Gramatická koreference je taková koreference, kdy je možné určit koreferovaný člen na základě gramatických pravidel.

Rozlišujeme následující typy gramatické koreference:

Ne vždy platí, že je možné stanovit koreferovaný člen na základě gramatických pravidel jednoznačně. Například ve větě Přinesl jsem ti knihu o Boženě Němcové, kterou mám velice rád. může být antecedentem vztažného zájmena který jak Božena Němcová, tak kniha. Tato případná homonymie je však odstraněna na tektogramatické úrovni: z tektogramatického stromu je zřejmé, které slovo řídí závislou klauzi.

Silně příznakové, s výraznou zdůrazňovací funkcí, jsou případy, kdy gramatická koreference překročí hranice věty. Z tohoto důvodu jsou takové výskyty spíše výjimečné, nicméně se s nimi v PDT setkáváme, například:

Na dnešní den byl oznámen začátek soudního řízení s nejznámějším a nejvlivnějším politikem Itálie za posledních padesát let, sedminásobným premiérem a symbolem mocenského režimu Křesťanské demokracie. Mužem, na němž se Italům líbila obratnost, chytrost, intelekt, lehký smysl pro humor, schopnost kompromisu. A kterého ztotožňovali tu s érou hmotného vzestupu, tu s hnilobnou stranokracií.

Gramatická koreference je zachycena atributem coref_gram.rf (viz 8.1 - "Zachycení koreference v tektogramatických stromech").