5.4. Slovesné a neslovesné klauze

Věta, která je reprezentována jedním tektogramatickým stromem, je tvořena jednou nebo více klauzemi.

Podle vztahu závislosti rozlišujeme:

Podle řídícího členu klauze rozlišujeme:

V této sekci popisujeme určování slovesných (5.4.1 - "Slovesné klauze") a neslovesných (5.4.2 - "Neslovesné klauze") klauzí a základní pravidla jejich spojování vztahy závislosti a nezávislosti (5.4.3 - "Spojování slovesných a neslovesných klauzí").