English Česky
Header Image n.1Header Image n.2Header Image n.3Header Image n.4Header Image n.5

Obsah

Úvod

Typy uzlů

Typy hran

Struktura uzlu

Funktory

Formémy

Gramatémy

Valence

Dostupné specifikace

V následujícím textu popisujeme hlavní principy tektogramatické reprezentace platné pro angličtinu, užíváme anglické příklady. Rysy, které nejsou jazykově specifické pro angličtinu, však platí i pro českou tektogramatickou reprezentaci.

of style, genius and energy: Poznamenejme, že předložka of je uložena jakožto odkaz na analytickou rovinu u každého členu koordinace.

Obrázek 1: of style, genius and energy: Poznamenejme, že předložka of je uložena jakožto odkaz na analytickou rovinu u každého členu koordinace.

Každý strom se skládá z uzlů a hran. Hrany samotné nemají žádné atributy, ale lze uvažovat o několika různých typech hran na základě toho, jakého typu jsou uzly spojené hranou. Typ hrany určuje zejména hodnota atributu nodetype u uzlu-potomka.

Nejběžnějším vztahem mezi dvěma uzly je závislostní vztah mezi řídícím uzlem a jeho rozvitím, takový je například vztah mezi yellow a shoe ve spojení a yellow shoe.

Některé hrany ve stromech však nereprezentují závislost. Vyskytují se v následujících případech:

  • v souřadných strukturách
  • v seznamových strukturách
  • u frazémů a složených predikátů
  • u atomických uzlů (u rematizátorů, „disjunktů“ a u nejrůznějších typů větných částic)
  • mezi lingvistickým kořenem věty a technickým kořenem stromu

Nezávislostní hrany

Nezávislostní vztah nastává mezi kořenem souřadné struktury (ve všech typech koordinací a apozicí; nodetype=coap) a jednotlivými členy souřadné struktury, nezávislostní vztah je také mezi kořenem a rozvitím souřadné struktury. Viz Obrázek 1 a Obrázek 2. Všechny členy souřadné struktury mají v atributu is_member hodnotu "1". Rozvití souřadné struktury (doplnění, které rozvíjí každý člen struktury nebo strukturu jako celek) je také zavěšeno na kořeni souřadné struktury, ale nemá vyplněný atribut is_member.

Besides Messrs. Cray and Barnum. Slovo Messrs. rozvíjí celou koordinaci. Předložka besides není jakožto funkční slovo reprezentována samostatným t-uzlem, ale je uložena jako odkaz na analytickou rovinu u každého členu koordinace, neboť text interpretujeme jako Besides Cray and besides Barnum

Obrázek 2: Besides Messrs. Cray and Barnum. Slovo Messrs. rozvíjí celou koordinaci. Předložka besides není jakožto funkční slovo reprezentována samostatným t-uzlem, ale je uložena jako odkaz na analytickou rovinu u každého členu koordinace, neboť text interpretujeme jako Besides Cray and besides Barnum

Také hrana mezi kořenem souřadné struktury a jeho rodičem nereprezentuje závislostní vztah. Nezávislostní hrana je dále mezi kořenem seznamové struktury nodetype="list" a jeho rodičem, mezi atomickým uzlem (nodetype=atom) a jeho rodičem, a též mezi uzly s funktory DPHR (frazémy) a CPHR (jmenná část komplexních predikátů) a jejich rodičem.

Hrana mezi technickým kořenem a lingvistickým kořenem věty též nereprezentuje závislostní vztah.

Dvojí závislost u doplňků

Vedle případů nezávislostních vztahů ve stromě, existuje případ, kdy závislost uzlu je naopak dvojí. Dvojí závislost mají uzly reprezentující doplňky. Doplněk je neobligatorní doplnění (nesponového) slovesa, které zároveň rozvíjí i aktant tohoto slovesa. Příklady doplňků:

  • -ing/-ed klauze: TW Services Inc. posted a $3.3 million third-quarter net loss, compared with a $24.9 million profit, reflecting $60 million of expenses related to its much-publicized proposed takeover by Coniston Partners. Last month its president, John S. Donnelly, resigned citing "management differences" with Mr. Kurzweil. Rescue crews, however, gave up hope that others would be found alive under the collapsed roadway.
  • substantivun/adjektivum/přechodník/participium: A part of the construction-oriented conglomerate SsangYong Group, it took over the dying Dong-A Motor Co. in 1986. In composite trading on the American Stock Exchange, Verit closed unchanged yesterday at $3.875 a share.
  • each: Banking stocks were the major gainers Monday amid hope that interest rates have peaked, as Deutsche Bank and Dresdner Bank added 4 marks each to 664 marks ($357) and 326 marks, respectively. Enviropact said the proceeds will be used as working capital for expansion and to pay its existing tax liability of about $1.5 million that was due Sept. 15.
  • as + substantivum/adjektivum/klauze: Here are price trends on the world's major stock markets, as calculated by Morgan Stanley Capital International Perspective, Geneva. But he said IBM would have won the business anyway as a sale to a third party that would have then leased the equipment to the customer.
  • -self: Both estimates would mark declines from the 1988 net of $5.81 billion, or $9.80 a share, which itself was well below the record IBM set in 1984.

Obrázek 3

Uzel, který reprezentuje doplněk (funktor COMPL), vždy závisí na slovese. Závislost na aktantu tohoto slovesa je zachycena jako odkaz z uzlu pro doplněk na uzel pro aktant (ve stromě je tento odkaz zobrazen jako zelená šipka; (Obrázek 3).

Nejednoznačná závislost

Závislostní vztah některých volných doplnění (vyjádřených adverbii nebo předložkovými frázemi) není vždy jednoznačný. Volné doplnění nemusí v rámci větné struktury rozvíjet vždy pouze jedno doplnění, ale může modifikovat více takových doplnění. Hranou však může být naznačena pouze jedna závislost. U některých volných doplnění (vyjádřených adverbii nebo předložkovými frázemi) často také není možné příslušné závislosti jednoznačně určit. Hranou je proto naznačena jedna (základní) závislost a nejsou zavedeny žádné speciální atributy pro zachycení ostatních sémantických vztahů. Podobně jako v původním korpusu Penn Treebank jsou v anglické části PCEDT 2.0 podstromy, jejichž závislost je chápana jako víceznačná, umístěny na pozici, která je nejblíže ke kořeni (tj. nejvýše).