English Česky
Header Image n.1Header Image n.2Header Image n.3Header Image n.4Header Image n.5
PML - Prague Markup Language
Manuál anotace české morfologické roviny (česky)
Manuál české anotace analytické roviny (anglicky)
Velký manuál české anotace tektogramatické roviny (anglicky)
Zkrácený manuál české anotace tektogramatické roviny (anglicky)
Manuál anglické anotace tektogramatické roviny (pouze anglicky)
Instrukce pro překladatele a korektory (česky)
Velký manuál české anotace tektogramatické roviny (česky)
Zkrácený manuál české anotace tektogramatické roviny (česky)
ENGVALLEX
PDT-VALLEX
Mapování Engvallexu na Propbank - pouze nejčastější mapování
Mapování Engvallexu na Propbank - veškerá mapování, bez ID uzlů
Mapování Engvallexu na Propbank - veškerá mapování, s ID uzlů
PennTreebank POS tagset