English Česky
Header Image n.1Header Image n.2Header Image n.3Header Image n.4Header Image n.5

Hlavní distribuci korpusu PCEDT 2.0 zajišťuje Linguistic Data Consortium. Dále je možné korpus PCEDT 2.0 získat přes LINDAT CLARIN repository, kde je dostupný pod smíšenou licencí složenou ze standardní licence LDC a licence Creative Commons 3.0 - BY - NC - SA .