English Česky
Header Image n.1Header Image n.2Header Image n.3Header Image n.4Header Image n.5

TrEd

Uživatelsky přívětivý editor/prohlížeč a výkonný prohledávací nástroj nabízí uživateli pohodlný způsob prohlížení dat. Vizualizace jasným a srozumitelným způsobem zachycuje všechny rysy anotace.

Projektová stránka

btred

Neinteraktivní skriptovatelná verze programu TrEd. Velmi užitečná pro automatické zpracování dat.

Manuálová stránka

PML Tree Query

PML Tree Query (PML-TQ) je dotazovací jazyk a vyhledávací prostředí určené pro prohledávání vícevrstvých syntakticky anotovaných korpusů uložených v datovém formátu PML.

Projektová stránka

Treex

Treex (dříve známý jako TectoMT) je vysoce modulární, víceúčelový, jazykově nezávislý a snadno rozšiřitelný framework pro zpracování přirozeného jazyka. V PCEDT 2.0 je Treex využit pro vizualizaci a jako datový formát.

Projektová stránka na CPANu

XSH

XSH je výkonný nástroj pro prohledávání, zpracování a editaci XML dokumentů určený pro příkazový řádek. Jde o zajímavou alternativu programu btred.

Projektová stránka