Aktuality za rok 2013

19. prosince 2013

Srdečně zveme všechny zájemce z řad pedagogů a vzdělávacích pracovníků k účasti na praktickém workshopu, který se bude konat v rámci čtvrtého výročí CVH Malach v pondělí 27. ledna 2014 od 11:00 do 13:00. Přímo v prostorách Centra Malach na Malostranském náměstí 25 bude účastníkům přiblížena orální historie jako školní vzdělávací pramen a efektivní přístupy k využití nahrávek svědectví pamětníků ve výuce. Workshop proběhne pod vedením didaktika dějepisu a středoškolského učitele Mgr. Milana Hese, PhD., a lektorky Židovského muzea v Praze Mgr. Julie Jenšovské. Milan Hes je autorem několika knih, z nichž nejnovější je přímo zaměřena na problematiku pedagogického využití audiovizuálních svědectví pamětníků ve školní výuce. Julie Jenšovská se podílela na projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, v jehož rámci vzniklo bezmála 30 metodických materiálů pro učitele.

Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili na e-mailové adrese malach@knih.mff.cuni.cz. Kapacita workshopu je omezena!

--------------------------------

17. prosince 2013

CVH Malach bude od 23. prosince do 1. ledna zavřeno. Přejeme příjemné prožití svátků a těšíme se nashledanou v roce 2014.

--------------------------------

21. listopadu 2013

Nakladatelství Epocha vydalo knihu Milana Hese Promluvili o zlu: Holocaust mezi dějinami a pamětí. Autor v textu předkládá studii o vzájemném vztahu dějin a paměti. Práce však není jen teoretickou úvahou, ale také nevšední interpretací vzpomínek přeživších holocaustu z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, přístupného v CVH Malach. Stranou pozornosti nezůstává ani didaktická aplikace daného tématu. Text publikace vychází z autorovy disertační práce, kterou úspěšně obhájil v červnu 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K vydání ji například doporučil přední slovenský odborník na dějiny holocaustu, PhDr. Ivan Kamenec, CSc.

--------------------------------

1. listopadu 2013

CVH Malach vyhlašuje druhý ročník komiksově-výtvarné soutěže pro studenty a žáky všech typů škol (od mateřské školy až po vysokoškoláky). Zadání: Vytvořte jednostránkový komiks na základě vyprávění pamětníka 2. světové války, jehož nahrávka se nachází v Archivu USC Shoah Foundation. Tři kompletní české rozhovory jsou na webu USC SF, vycházet můžete i z dalších úryvků: klipy v různých evropských jazycích s anglickými titulky, klipy v angličtině. Další interview lze zhlédnout přímo v CVH Malach. Nedoporučujeme zachycovat komiksem celý životní osud pamětníka, ale vybrat z jeho vyprávění kratší ucelenou epizodu, historku, příběh... Další podrobnosti najdete na letáčku. Těšíme se na soutěžní příspěvky!

--------------------------------

14. října 2013

Před 70 lety, 14. října 1943, proběhlo ve vyhlazovacím táboře Sobibor povstání vězňů. Pamětníci Thomas Blatt, Esther Raab, Chaim Engel, Regina Zielinski a Kurt Thomas hovoří o této události v 28minutovém sestřihu, který je v anglickém jazyce ke zhlédnutí na webu USC Shoah Foundation.

--------------------------------

8. října 2013

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze srdečně zve na 2. výroční mezinárodní konferenci s názvem: Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky. Konference se koná 17. října 2013 v Clam-Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1).

"Cizí lidé nám zmenšili území hmotné, a teď nám sami naši zmenšují naše území duchovní. (...) Ne ztracená území, ale toto je národní katastrofa. (...) Co by mohlo být v této nešťastné zemi brutálnějšího než útlak německý? - Český přece!" Takto bezútěšně definuje dobu Josef Čapek v listopadu 1938. Zničení státní suverenity, krize demokracie, úpadek morálních hodnot, fašizace společnosti. Výrazný atribut tohoto období představuje perzekuce a postupné vytěsňování židovské menšiny z veřejného života. Ačkoli letos uplyne již 75 let od neblahých událostí, o kterých Čapek píše, dědictví druhé republiky je dodnes často přehlížené. I proto se tento odkaz stal tématem přítomné konference.

Podrobný program konference je ke stažení zde.

--------------------------------

20. září 2013

>

Nové, v pořadí již šesté číslo našeho magazínu je pro vás připraveno ke čtení ve formátu PDF.

Rubrika Aktuality přibližuje 65 rozhovorů s přeživšími genocidy ve Rwandě, které se staly součástí Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation v dubnu tohoto roku. Na dalších stranách si můžete přečíst nejen o průběhu semináře pro pedagogy, který se ve spolupráci s USC SF uskutečnil v červenci, ale také podrobnější informace o modelových hodinách, připravených účastníky loňského ročníku semináře „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“. Rubrika Spřízněné organizace přibližuje aktivity Jewish Holocaust Centre v Melbourne, které na jaře poskytlo do fondu CVH Malach 15 rozhovorů s pamětnicemi a pamětníky československého původu. Československým dějinám se rovněž věnuje text Milana Hese s názvem „Příběh poválečného násilí“. Tradiční rubriku Vybráno z Archivu jsme tentokrát pojali netradičně: přiblížen je životní příběh Jana Orlíka v pracích studentů a žáků, kteří se zúčastnili loňské komiksově-výtvarné soutěže. Studentské umělecké tvorbě je věnována rovněž záverečná stránka magazínu, která patří alegorické povídce Jiřího Kamana „Pohádka o bleší civilizaci“, s níž se zúčastnil soutěže Daniel v roce 2004/2005.

Přejeme vám zajímavé čtení a těšíme se na případné ohlasy!

Titulní strana šestého čísla Magazínu CVH Malach

--------------------------------

18. září 2013

V úterý 24. září bude CVH Malach pro badatele uzavřeno z důvodu konání dalšího ročníku Jednoho dne s informatikou. Připravujeme interaktivní stánek, který návštěvníkům poutavou formou přiblíží orálně historické zdroje dostupné prostřednictvím CVH Malach na Univerzitě Karlově v Praze.

--------------------------------

21. srpna 2013

Nové číslo magazínu PastForward, který vydává USC Shoah Foundation, najdete ve formátu PDF na webu institutu, nebo si jej můžete z CVH Malach odnést v tištěné podobě. Ústředním tématem čísla jsou různé aspekty využívání svědectví pamětníků ve výuce.

--------------------------------

22. července 2013

Ve dnech 8.–12. července proběhl druhý ročník letního semináře pro pedagogy z České a Slovenské republiky, pořádaný Univerzitou Jižní Kalifornie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze. Seminář se konal v Centru vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde jsou již od roku 2010 pro studenty, pedagogy, badatele i nejširší veřejnost zpřístupněny videonahrávky autobiografických interview s pamětníky pohnutých a tragických událostí minulého století. V bezmála 52 000 rozhovorech, natočených mezi lety 1994 a 2010 v 57 zemích a ve 34 jazycích, lze najít relevantní svědectví prostřednictvím řady nástrojů včetně fulltextového vyhledávání v mluvené řeči.

Cílem druhého ročníku semináře „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ bylo rozvíjení schopnosti efektivního a smysluplného vzdělávacího využití audiovizuálních svědectví pamětníků v pedagogické práci se studenty. Využití nahrávek rozhovorů s pamětníky umožňuje nejen prohloubení nových gramotností potřebných pro 21. století (informační, mediální a digitální gramotnost), ale také nastolení kontroverzních a problematických témat k diskusi ve třídě. Účastníci semináře z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska prostřednictvím přednášek, diskusí a samostatné badatelské práce zahájili tvorbu svých vlastních vzdělávacích projektů – vyučovacích hodin využívajících úryvky z interview s pamětníky, uložených v Archivu vizuální historie Nadace šoa na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation). Kromě Martina Šmoka, konzultanta USC SF pro vzdělávací programy, během minulého týdne na semináři vystoupil také didaktik dějepisu a středoškolský učitel Mgr. Milan Hes, Ph.D., historik Mgr. Michal Schuster z Muzea romské kultury v Brně, a vedoucí Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze Mgr. Michal Frankl, Ph.D.

V pátek 12. 7. byl zároveň zahájen třídenní návazný seminář pro pedagogy, kteří se v roce 2012 zúčastnili prvního ročníku této akce. Vyučující z odborných středních škol i gymnázií se s 11 novými frekventanty podělili o zkušenosti, které získali v uplynulém školním roce během práce na svých vyučovacích hodinách. Diskuse a prezentace otevřely řadu otázek, jejichž jednotícím prvkem často byla relevance historických událostí pro porozumění dnešní politické a společenské situaci v ČR. Představen byl také multimediální výukový portál IWitness, který registrovaným pedagogům umožňuje tvorbu vlastních interaktivních výukových produktů přímo na internetu s využitím 1 100 anglických interview z archivu USC Shoah Foundation. Závěrem byla učitelům přiblížena specifika nové kolekce 65 rozhovorů s přeživšími genocidy ve Rwandě, která se stala součástí archivu USC Shoah Foundation v dubnu letošního roku.

Fotky ze semináře najdete v sekci „Fotogalerie“.

--------------------------------

19. června 2013

Prázdninové otevírací hodiny CVH Malach (od 1. 7. do 20. 9.):

pondělí / středa / pátek: 9:00-16:00
úterý / čtvrtek: zavřeno


Práci s archivními zdroji mimo uvedené hodiny vám rádi umožníme po předchozí dohodě.

--------------------------------

18. června 2013

Doporučujeme velice zajímavý počin našich kolegů z Freie Universität Berlin, kteří shromáždili bezmála 600 audio- a videonahrávek interview s osobami vykonávajícími nucené práce za druhé světové války. Orálněhistorické rozhovory vznikly téměř ve všech evropských státech, čtyři desítky nahrávek byly natočeny také v ČR. Kompletní sbírka životních příběhů pořízených v projektu Zwangsarbeit 1939-1945: Errinerungen und Geschichte je po registraci dostupná v on-line archivu.

--------------------------------

21. května 2013

V červnu 2013 ožije nádraží Bubny nebývalým společenským ruchem s cílem vybudovat v místě historických událostí nové kulturní centrum. Smyslem pořádaných kulturních akcí je otevřít veřejnou diskusi k tomu, aby se dnes již nefunkční objekt Českých drah stal Památníkem Šoa: tedy stálou expozicí s výukovými programy, výstavami, prostorem pro setkávání, koncerty, divadlo. Dlouhodobou vizí je přestavba nádraží Bubny na kontaktní centrum moderní historie. Prostor pro veřejný dialog na téma vztahu současnosti a minulosti... Další podrobnosti jsou k nalezení na webové stránce projektu nebo na Facebooku.

--------------------------------

2. května 2013

Pražské centrum židovských studií FF UK ve dnech 9. - 15. května 2013 srdečně zve na "Izraelský týden na Karlově univerzitě: perspektivy izraelských studií v České republice". Akce si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi. Izraelská studia představují interdisciplinární platformu pro studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Pozornost je dále věnována studiu židovských komunit v diaspoře po vzniku Státu Izrael. Tento pilotní projekt poslouží jako platforma pro možný budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na FF UK. Program zde.

--------------------------------

24. dubna 2013

Studentům, badatelům, pedagogům a dalším zájemcům je nyní v CVH Malach k dispozici také 15 interview ze sbírky australského Jewish Holocaust Centre v Melbourne. Jedná se o rozhovory s 9 muži a 6 ženami, narozenými na území někdejšího Československa. Více podrobností najdete na webu JHC.

--------------------------------

19. dubna 2013

Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation, dostupný v CVH Malach, je od dnešního dne rozšířen o sbírku 65 rozhovorů s přeživšími a svědky genocidy Tutsiů ve Rwandě (1994). Menší část nahrávek byla pořízena institutem Shoah Foundation v USA, 50 interview natočili pracovníci Památníku genocidy v Kigali, hlavním městě Rwandy, v letech 2006-2011. Rozhovory jsou vedeny v angličtině nebo ve rwandštině (ve druhém případě jsou opatřeny anglickými titulky). Všechna interview lze prohledávat pomocí rejstříku klíčových slov, názvů míst, biografických údajů atd.

--------------------------------

10. dubna 2013

USC Shoah Foundation vyzývá pedagogy z celé České republiky, kteří se při práci se studenty věnují zkoumání předsudků, netolerance a fanatismu, k podání žádosti o účast v expertním vzdělávacím programu v Centru vizuální historie Malach v Praze.

Program „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ je příležitostí k profesionálnímu růstu nejen pro pedagogy, ale také pro metodology a autory vzdělávacích materiálů. Jeho cílem je rozvíjet schopnost smysluplného a efektivního využití svědectví pamětníků při současné výuce nových gramotností potřebných pro 21. století, kromě jiných informační, mediální a digitální gramotnosti. Úspěšní kandidáti se stanou součástí národního týmu středoškolských pedagogů, kteří budou vyvíjet a implementovat vzdělávací projekty založené na filmových svědectvích z archivu USC Shoah Foundation, se závazkem aktivně se o své znalosti a výsledky dělit s ostatními. Ubytování, cestovné i strava budou účastníkům uhrazeny.

Workshop se bude konat ve dnech 8.–12. července 2013; Centrum vizuální historie Malach (MFF UK), Malostranské náměstí 25, Praha 1. Žádosti o účast je nutno zaslat do 12. května 2013. Podrobnosti najdete v oficiální výzvě, která je ke stažení zde.

--------------------------------

4. dubna 2013

Den vzpomínání na oběti holocaustu, Jom ha-šoa, probíhá tento rok při příležitosti 70. výročí povstání ve varšavském ghettu. Letošní čtení jmen obětí holocaustu-šoa proběhne v pondělí 8. dubna na náměstí Míru v Praze od 14 do 17 hodin.

--------------------------------

19. března 2013

Ve čtvrtek 21. 3. od 18.00 proběhne v prostorách Českého centra Praha (Rytířská 31, Praha 1) přednáška novinářky a spisovatelky Judity Matyášové s názvem "Sofiina volba/Česká cesta - Příběhy židovských teenagerů v Dánsku a Švédsku v letech 1939-1945". Podrobnosti o prezentovaném projektu naleznete zde a v pozvánce na akci.

--------------------------------

6. března 2013

Na stránkách USC Shoah Foundation nově najdete tři 20minutové videoklipy týkající se různých aspektů vzdělávacího využití nahrávek rozhovorů s pamětníky. Sheila Hansen se věnuje konstruktivistické teorii a využití videonahrávky svědectví ve výuce; Holly Willis a Steve Anderson se soustředí na otázku etického střihu při přípravě vzdělávacích materiálů; Stephen D. Smith na příkladu archivního interview s Pinchasem Gutterem odkrývá komplexní povahu vzpomínek a životopisných narativů.

--------------------------------

1. března 2013

Ve sborníku ze semináře ke 3. výročí CVH Malach najdete v textové podobě tři příspěvky badatelů, kteří ve své práci využívají Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation. Jedná se o studii Milana Hese o ochotě vzpomínat na šoa, text Soni Hupkové (Pedagogická fakulta UK) o synagoze v Bytči ve vzpomínkách pamětníků a příspěvek Magdalény Kusé (Slovenská akadémia vied) o vzájemné interakci Židů a Romů na základě vyprávění přeživších holocaustu. Mini-sborník ve formátu PDF si můžete prohlédnout zde.

--------------------------------

19. února 2013

Portál Moderní-dějiny.cz dnes zveřejnil studii Mgr. Milana Hese, Ph.D., o didaktických aspektech audiovizuálního svědectví pamětníka. Autor kromě rozsáhlé literatury zužitkoval i své dlouholeté zkušeností s výukou dějepisu na gymnáziu, během níž se studenty v rámci seminářů také každoročně přichází do CVH Malach.

--------------------------------

15. února 2013

S platností od 18. února se otevírací hodiny CVH Malach upravují takto:

pondělí(zavřeno)
úterý09:00-17:00
středa09:00-17:00
čtvrtek13:00-18:00
pátek09:00-16:00

Návštěva CVH Malach a práce s archivními zdroji mimo uvedené hodiny je možná po předchozí dohodě. Z kapacitních důvodů doporučujeme předběžné objednání e-mailem nebo telefonicky.

--------------------------------

11. února 2013

V sobotu 2. února uplynulo 70 let od konce jedné z rozhodujících bitev druhé světové války, bitvy u Stalingradu. Při této příležitosti uveřejnila USC Shoah Foundation sestřih z rozhovorů se třemi někdejšími příšlušníky Rudé armády, kteří se zúčastnili frontových bojů (rusky s anglickými titulky).

--------------------------------

1. února 2013

Nové číslo Magazínu CVH Malach naleznete ke stažení zde.

Poměrně rozsáhlá je tentokrát rubrika Aktualit: kromě třetího výročního semináře CVH Malach, o němž jsme podrobně informovali níže, reflektujeme také srpnový workshop USC Shoah Foundation pro učitele „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“, na který jsme zvali pedagogy a pedagožky v minulém čísle našeho magazínu. Článek může posloužit také jako inspirace pro vyučující, kteří se na minulý ročník nepřihlásili nebo ve výběrovém řízení neuspěli – také během letošních jarních měsíců bude stanoven termín odevzdání přihlášek na tento intenzivní týdenní vzdělávací seminář a workshop za účasti odborníků z ČR i zahraničí. Rubrika Aktuality dále představuje dva nové archivní zdroje zpřístupněné v CVH Malach: archiv Hlasy uprchlíků (Refugee Voices) a nahrávky rozhovorů z fondu Muzea romské kultury v Brně.

Pražské centrum židovských studií, které vzniklo počátkem roku 2012 na Filozofické fakultě UK, se představuje v rubrice Spřízněné organizace. Rubrika Texty stručně zachycuje život a dílo Maurice Halbwachse, francouzského sociologa a autora koncepce kolektivní paměti, který zahynul roku 1945 v Buchenwaldu. Rubrika Vybráno z archivu má bohužel charakter nekrologu: 21. srpna 2012 zemřel ve věku 87 let novinář a publicista Jan Štern, mluvčí Charty 77. Představujeme jeho životní příběh, který vyprávěl Janu Jelínkovi v roce 1997. Na posledních stranách magazínu najdete již tradičně povídku ze soutěže Daniel, jejíž autorkou je Karolína Peřinová.

Přejeme vám zajímavé čtení a těšíme se na případné ohlasy!

Titulní strana pátého čísla Magazínu CVH Malach

--------------------------------

28. ledna 2013

U příležitosti dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti se v budově Informatické sekce MFF UK na Malostranském náměstí konalo slavnostní setkání ke třetímu výročí fungování CVH Malach. Univerzitu Karlovu a Matematicko-fyzikální fakultu na slavnostním setkání a tiskové konferenci zastoupili její čelní představitelé: rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a děkan MFF UK prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. „Základním impulzem bylo utrpení lidí v továrnách na smrt, do nichž vyústila rasová nenávist, vypjatý nacionalismus a xenofobie (které, mimochodem, jak jsme bohužel měli možnost zažít v uplynulých dnech, jsou do jisté míry stále aktuálním problémem i v naší české současnosti). Všechny podobné projekty, které byly zahájeny již bezprostředně po skončení druhé světové války, měly a mají sloužit jako memento, abychom nezapomněli na dobu, kdy selhala naše civilizace a kdy se i věda zpronevěřila své úloze sloužit lidem a snažila se legitimizovat scestné teorie, ideologie a konání,“ přiblížil ve svém úvodním proslovu rektor UK motivaci univerzity ke zpřístupňování podobných archivů.

Veřejnosti byl na slavnostním setkání představen nový archivní zdroj, který mají návštěvníci CVH Malach možnost využívat: archiv Hlasy uprchlíků (Refugee Voices). Sbírku 150 filmových interview shromáždila v letech 2003–2007 britská Association of Jewish Refugees. Rozhovory jsou vedeny v angličtině a zachycují také životní osudy několika československých rodáků. Orální historička dr. Bea Lewkowicz z AJR, která u příležitosti zpřístupnění tohoto archivu na výročním semináři vystoupila, přítomným promítla ukázku ze svého dokumentárního filmu Czechoslovak Refugee Voices (Hlasy československých uprchlíků). „Věřím, že se na rozhovory nejen s československými pamětníky v archivu Hlasy uprchlíků přijdete do Centra Malach podívat,“ uzavřela svůj příspěvek dr. Lewkowicz. Pracovat lze jak se samotnými nahrávkami, tak i s doslovnými textovými přepisy a podrobným katalogem rozhovorů. Archiv Hlasy uprchlíků je od února 2013 přístupný v Centru vizuální historie Malach spolu s archivem USC Shoah Foundation a rozhovory z brněnského Muzea romské kultury.

Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., krátce pohovořil o připravované lokalizaci Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation v rámci vědeckého projektu AMALACH podporovaného Ministerstvem kultury ČR. Do češtiny bude přeloženo nejen samotné uživatelské rozhraní a vyhledávací nástroje, ale také tezaurus čítající na 55 000 klíčových slov.

Z Univerzity Jižní Kalifornie, která přístup k Archivu vizuální historie poskytuje Univerzitě Karlově, přicestoval ředitel pro technologie USC Shoah Foundation Sam Gustman. Ve svém příspěvku odkryl některé technické aspekty správy rozsáhlého audiovizuálního archivu a zpracování nahrávek rozhovorů s pamětníky. „Je fascinující sledovat, jak se přístupový bod na Univerzitě Karlově rozvíjí,“ zhodnotil Gustman průběh slavnostního setkání.

Druhá část dopoledního programu byla průnikem umělecké a vědecké reflexe historické tematiky. Vyhlášeny byly výsledky prvního ročníku komiksově-výtvarné soutěže CVH Malach, přičemž bylo oceněno celkem devět prací ve třech kategoriích, udělena byla také cena publika. Výsledky své výzkumné činnosti přiblížili tři badatelé, kteří v Centru Malach pracují s Archivem vizuální historie USC Shoah Foundation. Mgr. Milan Hes, Ph.D., vyučující na Gymnáziu Budějovická, se zabýval motivací přeživších ke sdílení svých zkušeností a didaktickou dimenzí tohoto tématu. PhDr. Soňa Hupková, doktorandka z Pedagogické fakulty UK, svůj příspěvek věnovala synagoze v Bytči s důrazem na její místo ve vyprávění pamětníků. Mgr. Magdaléna Kusá, doktorandka z Ústavu etnológie Slovenské akadémie vied, se soustředila na vzájemné vztahy Židů a Romů v období druhé světové války na základě autobiografických rozhovorů a dalších zdrojů.

Program slavnostního setkání uzavřelo hudební vystoupení tria ve složení Michal Hrubý (klarinet), Jaroslav Svoboda (harmonium) a Petr Tichý (kontrabas), kteří zahráli několik skladeb od Karla Reinera ke staročeské hře Esther.

Fotografie z akce najdete v naší „Fotogalerii“.

--------------------------------

2. ledna 2013

Slavnostní setkání ke 3. výročí založení CVH Malach se bude konat v pondělí 28. ledna 2013 v refektáři MFF UK (Malostranské nám. 25, 1. patro vlevo). Podrobnosti o programu výročního setkání naleznete v sekci „Program akcí“. Prosíme zájemce, aby svou účast oznámili na e-mailu malach(at)knih.mff.cuni.cz nebo telefonicky na 221 914 391 nejpozději do čtvrtka 24. ledna. Děkujeme a těšíme se nashledanou.


Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 2201.

Site navigation: